ngilizce eviri Testleri Ana Sayfas

TEST 22

1) After years of fighting, the two countries have finally decided to sign a peace treaty.
A) ki lkenin temsilcileri bir antlama imzalayarak yllarca sren bar dnemini balatm oldular.
B) Yllarca sren savatan sorra iki lke, nihayet bir bar antlamas imzalamaya karar verdiler.
C) Yllarca sren bu sava, ki lkenin nihayet anlamas ve bir bar yapmas ile sonulanmtr.
D) Savan yllarca srmesi sonucu, iki lke bir antlama imzalamayi kabul ettiler.
E) ki lkenin imzalad bar antlamasyla senelerce sren bu sava sona erdi.

2) In developed countries, social security has been a major issue since the beginning of this century.
A) Bu yzyln bandan itibaren, gelimi lkelerin en bataki sorunu sosyal gvenliktir.
B) Bu yzyln balarnda, gelimi lkelerde ciddi bir sorun olarak sosyal gvenlik konusu zerinde ok tartlmtr.
C) Gelimi lkelerdeki sosyal gvenlik uygulamas, bu yzyln balarnda grlen en nemli olaydr.
D) Gelimi lkelerde, sosyal gvenlik, bu yzyhn balarndan beri nemli bir konu olmutur.
E) Bu yzyln banda, sosyal gvenliin gelimi lkelerde grlen nemli bir sorun olduu kabul edilmitir.

3) For the report submitted to the Minister, by the end of this fiscal year inflation will have been pulled down considerably.
A) Bakana sunulan rapordan elde edilen bilgilere gre, enflasyonun, bte yl sonuna kadar ksmen aa ekilecei anlalyor.
B) Bakana sunulan bir raporda enflasyonun, bu yl sonuna kadar tamamen durdurulaca belirtiliyor.
C) Bakana sunulan rapora gre, bu mali yil sonuna kadar enflasyon nemli derecede aaya ekilmi olacak.
D) Bakana sunulan raporda da belirtildii zere, bu mali yl sonu itibariyle enflasyon tamamen ortadan kalkm olacak.
E) Bakana sunulan rapordan anlaldna gre, enflasyon, bu mali yl sonunda bir sorun olmaktan kacak.

4) My enjoyment of life can only attribute to my insatiable love for adventure, to the desire to accomplish dangerous enterprises.
A) Yaamaktan holanmam yalnzca doymak bilmez macera akma, tehlikeli iler baarma arzusuna yorabilirim.
B) Beni hayata balayan tek bir sey var; sonsuz bir macera ak, tehlikeye atlma isteidir.
C) Hala yaamak istiyorsam, bunun nedeni maceraya doymam olmam, tehlikeli iler yapma isteimin kaybolmam olmasdr.
D) Benim iin nemli olan yalnz macera ak, tehlikeli iler baarma istei deil, ayn zamanda hayatn tadn karmaktr.
E) Macera akm, heyecan verici eyler yapma isteim sona ermedii mddete hayat benim iin elencelidir.

5) It is pointed out in the report that the greatest danger threatening the future of farming is soil erosion.
A) Raporda belirtildiine gore, toprak erozyonu tarmn geleceini etkileyen en nemli tehlikelerden biridir.
B) Tarmn gelecei bakmndan, en byk tehlikenin toprak erozyonu olduu konusu raporda yeterince vurgulanmtr.
C) Raporda da ifade edildii gibi, toprak erozyonu tarmn gelecei iin en nemli tehlikedir.
D) Tarmn gelecei iin en nemli tehlikenin toprak erozyonu olduu gerei raporda anlatlmamaktadr.
E) Tarmn geleceini tehdit eden en byk tehlikenin toprak erozyonu olduu raporda vurgulanmaktadr.

6) The greatest failure of many rich countries has been to leave their future economies to chance.
A) Pek ok zengin lkenin ekonomisi, gelecek iin hazrlksz yakalanarak byk sarsnt geirmitir.
B) Pek ok lke, hatalann en byn ileyerek ekonomilerini gelecee hazrlamay ihmal etmitir.
C) ou zengin lkenin en byk baarszl, gelecekteki ekonomilerini ansa brakmalar olmutur.
D) Zengin lkelerin ounun en byk hatas, ekonomilerini gelecee hazrlamamak olmutur.
E) Ekonomilerini gelecee hazrlamayan lkeler, zengin olma ansn karmaktadrlar.

7) Even big companies that cannot reuse their waste products are learning to minimize the effect they have on the environment.
A) Atklarn satma yolu bulamayan byk irketler de onlardan evreye en az zarar verecek ekilde kurtulmayi renyor.
B) Atklarn yeniden kullanamayan byk irketler bile, onlarn evre zerindeki etkisini en aza indirmeyi reniyor.
C) Atklar kullanlamayan byk kurulular da evreye verdikleri zarar en aza indirmeyi renmektedirler.
D) Atklardan kurtulamayan byk irketler de hi deilse evreye verecekleri zarar azaltmay reniyor.
E) Atklarn yok edemeyen byk irketler de onlar evreye en az zarar verecek ekilde kullanmay reniyor.

8) In contrast, many Northern European countries have made great strides in child care.
A) Aksine, ok sayda Kuzey Avrupa lkesi ocuk bakmnda byk admlar atmtr.
B) ou Kuzey Avrupa lkesinin tersine, ocuk bakmnnda nemli gelimeler kaydettik..
C) Aksine, ou Kuzey Avrupa lkesi ocuk bakimmda byk zorluklarla karlamtr. .
D) te yandan, Kuzey Avrupa lkelerinin ou ocuk bakmnda byk lde gerilemitir.
E) te yandan, Kuzey Avrupa lkelerinin ounda ocuk bakm nemli sorunlarn kayna olmutur.

9) The greatest failure of many rich countries has been to leave their future economies to chance.
A) Ekonomilerini gelecee hazrlamayan lkeler, zengin olma ansn karmlar demektir.
B) Pek ok zengin lkenin ekonomisi, gelecek iin hazrlksz yakalanarak byk sarsnt geirmitir.
C) ou zengin lkenin en byk baanszl, gelecekteki ekonomilerini ansa brakmalar olmutur.
D) Pek ok lke, hatalarn en byn ileyerek ekonomilerini gelecee hazrlamay ihmal etmitir:
E) Zengin lkelerin en byk hatas, ekonomilerini gelecee hazrlamamak olmutur.

10) No matter what anyone says, I shall give Josephina the punishment she deserves.
A) Herkesin dedii gibi, Josephina benden hak ettii cezay alacak.
B) Josephina'ya hak ettii cezay vereceimden hi kimsenin phesi olmasn.
C) Kim ne derse desin, Josephina'ya hak ettii cezay vereceim.
D) Josephina'ya hak ettii cezay vermeyeceimi hi kimse syleyemez.
E) Herkes haksz bulsa da Josephina'ya hakkettii cezay vereceim.

11) One other problem affecting the project is the shortage of skilled workforce in the area.
A) Projeyi etkileyen bir dier sorun, blgedeki nitelikli igc yetersizliidir.
B) Blgede projeyi olumsuz ynde etkileyen bir dier sorun, nitelikli igcnn yokluudur.
C) Blgede nitelikli igc bulunmay, projeyi etkileyen bir dier sorundur.
D) Blgede nitelikli igcnn bulunmamas.projeyi olumsuz olarak etkileyen ayr bir sorundur.
E) Nitelikli igc yetersizlii, blgeyle ilgili projeyi etkileyen dier sorunlardan biridir.

12) Anyone who commits a crime anywhere in the city nowadays becomes known to everyone the very next day through media.
A) Su ileyen herhangi bir kimse medya tarafndan bir sonraki gn herkese tehir edilir.
B) ehrin neresinde olursa olsun, bugnlerde herhangi bir kimsenin iledii bir su medya tarafndan bilinir.
C) ehrin herhangi bir yerinde su ileyen biri, gnmzde, medya sayesinde hemen ertesi gn herkes tarafndan tannyor.
D) ehrin deiik yerlerinde cinayet ileyen herhangi biri ertesi gn gazetelerde yer alyor.
E) Bugnlerde ehirde su ileyen herhangi bir kimse bir sonraki gn gazetelerde tehir ediliyor.

13) The people who are most difficult to understand are often members of one's own parents.
A) Kiinin kendi ebeveyni, ou zaman en anlalmaz insanlar oluyor.
B) Kendi ebeveynini, bile anlamayan insanlar anlamak son derece zordur.
C) Anlalmalar en zor olan kimseler, ou kere kendinin ebeveynidir.
D) Ebeveyleri, anlamak ou kez son derece zordur.
E) Anlalmalar olduka zor olan kiiler, ou kez ayn ailenin fertleridir.

14) Adults act as intermediaries between children and the wider society and so children learn to see society in the way adults do.
A) Yetikinlerin toplumda oynadklar roller ocuklar da etkiler,bu nedenle ocuklarn yetikinlerden renecekleri ok eyler vardr denilebilir..
B) Yetikinler gibi ocuklann da toplumdan renecekleri eyler vardr, bu ynden aralarnda benzerlik sz konusudur.
C) ocuklar da toplumda yetikinler gibi roller yklendiklerinden, cocuklarn da toplumu yetikinler gibi grmesi doal saylabilir.
D) Yetikinler, ocuklarla toplumun daha geni kesimi arasnda kpr grevi yaparlar, ve bylece ocuklar toplumu yetikinler gibi grmeyi renirler.
E) ocuklar toplumda yetikinlerin roln yklendiklerinde yetikinlerin de onlardan birtakm eyler renirler.

15) Even though the classless society is still a myth, the distinctions and barriers between classes are fewer in the United States than in many more countries in the world.
A) Snfsz toplumun halen hayal olmas dnda Amerika'da snflar arasnda fark ve engeller dnyadaki birok lkeden daha azdr.
B) Snfsz toplumun halen bir hayal olmasina karn Amerika'da snflar arasndaki fark ve engeller dnyadaki birok lkeden daha azdr.
C) Snfsz toplumlar olmasna ragmen snflar arasindaki farklar Amerika'da dnyann birok lkesine gore daha azdr.
D) Toplumsal snflar arasmda var olan farklar Amerika'da dnyann dier lkelerine gore daha azdr.
E) Toplumsal snflar arasindaki farklar dier lkelere kyasla Amerika'da daha azdr.

16) To understand what the new employment policy involves, allow us to discuss the matter at the board meeting.
A) Yeni ii almnda izlenecek yolu belirlemek icin konuyu kurul toplantsnda ele alalm.
B) Yeni alma politikasn deerlendirmek amacyla, konuyu toplantda bir kez daha grelim.
C) Toplantda, yeni alma yntemlerini tespit etmek amacyla bir tartma aalm.
D) Yeni istihdam politikasnn neler ierdiini anlamak iin, konuyu kurul toplantsnda tartalm.
E) Yeni ii alm ile ilgili olarak yaplacaklar anlamak iin konuyu kurulda tartmaya aalm.

17) Under no circumstances should repairs be undertaken by unauthorized personnel.
A) Onarmlar hibir zaman yetkisiz kimseler tarafmdan yaplmamaldr.
B) Onarm koullar iin her daim yetkili personele danmaldr.
C) Hibir durumda onarm yapacak personelin yetkisi kisitlanmamalidir.
D) Yetkisiz personel hibir zaman onarmlarda grevlendirilmemelidir.
E) Onarmlarda grevlendirilen personele yetki verilmelidir.

18) In recent years, thousands of scientists from all over the world have taken part in a multi-purpose study of the arctic areas.
A) Son yllarda, dunyann her tarafndan binlerce bilim adami, kutup blgeleri ile ilgili ok amal bir aratrmada yer almtr.
B) Son yllarda kutuplarla ilgili olarak yrtlen ve eitli amalar ieren bir aratrmaya, dnyann her tarafndan binlerce bilim adam katld.
C) Dnyann her tarafndan gelen binlerce bilim adam, kutup blgelerine ynelik olarak son yllarda yaplan geni bir aratrmada grev almtr.
D) Kutuplarn eitli ynlerden aratrlmas iin son yllarda dnyann her tarafndan binlerce bilim adamna grev verilmitir.
E) Kutup blgelerinde ok ynl bir aratrma yapmak iin son yllarda dnyann eitli yerlerinden binlerce bilim adam bavuruda bulunmutur.

19) We can't deny the fact that the inventions and discoveries of twentieth century have altered the structure of our society a great deal.
A) Yirminci yuzyiln toplum yaps inkar edilemeyecek ekilde bulu ve keifleri deitirmitir.
B) Yirminci yzyln bulu ve icatlarinn toplumumuzun yapsn byk lde deitirdii gereini inkar edemeyiz.
C) Yirminci yzyln bulu ve keifleri toplumumuzu byk lde deitirmitir.
D) Yirminci yzyln bulularnn toplumda deitirildii gereini byk lde inkar edemeyiz.
E) Bulu ve yeni icatlarn yirminci yzylda toplumda deiiklik yarattn grmezlikten gelemeyiz.

20) The guest speaker maintains that science has altered the way we think about the structure of the universe.
A) Konuk konumacya gre, bilim sayesinde evrenin boyutlan ile ilgili grlerimiz temelden deimitir.
B) Konuk konumac, bilimin, evrene bak amz tamamen deitirdiini ileri srd.
C) Evrenle ilgili dncelerimiz, konuk konumacnn da belirttii gibi, bilimin etkisiyle byk deiiklie uramtr.
D) Evrenin ekli hakkndaki dncelerimizin bilimle deitiini, konuk konumac vurgulad.
E) Konuk konumac, bilimin, evrenin yapsna ilikin dnme biiminizi deitirdiini ileri srmektedir.

21) Obviously, each country ought to be entitled to know the source and size of foreign investments so as to protect its own security.
A) Her lke, kendi gvenliini srdrebilmek iin, yabanc yatrmlarn kaynak ve amalann aka bilmek zorundadr.
B) Aka, her lke, kendi gvenliini korumak iin, yabanc yatrmlarn kaynan ve miktarn bilme hakkna sahip olmaldr.
C) Yabanc yatrmlarn kayna ve kapsam, gvenlik nedeniyle her lke tarafmdan aka bilinmelidir.
D) Kendi gvenliini korumak amacyla, her lke, yabanc yatrmlarn kaynan ve miktarn aratrmak zorundadr.
E) Her lke, kendi gvenliini pekitirme amacyla, yabanc yatrmlarm kaynan ve hedeflerini aka belirlemek zorundadr.

22) Whether or not these programs were successful was the subject of a major debate.
A) Bu programlarn ne derece geerli olduu hususu tartma konusuydu.
B) Bu programlarn baarl olup olmad, nemli bir tartma konusuydu.
C) Bu programlarn baars, byk bir tartmann konusunu oluturuyordu.
D) Bu programlarla nasl bir baarya ulalaca konusu, byk bir tartmaya yol at.
E) Bu programlarn baarl bir ekilde uygulanp uygulanmad konusu st dzeyde tartld.

23) Unless the nations act decisively to change the current trends, humanity is expected to face a foreseeable crisis.
A) Uluslar gnmzdeki eilimleri deitirmek iin kararl davranmazlarsa insanln olas bir bunalmla kar karya kalmas beklenebilir.
B) Uluslarn olas bunalmlar kararl bir biimde kestirmesi insanl umutsuzluklardan kurtarabilir.
C) nsanlk kararl davranmadka yaygn eilimleri nleme olana bulunmayacaktr.
D) nsanln bunalm beklentisi olmadka kararl davranlara gerek olmayaca aktr.
E) nsanln beklentileri ve olas bunalmlar arasndaki atma uluslar kararl davranmaya evkedecektir.

24) It is anticipated that the Community is going to take three years to produce its report.
A) Komisyonun raporu iin yla gereksinim olduu bildiriliyor.
B) Komisyonun bekledii rapor yl iinde hazrlanabilir.
C) Topluluun raporunu hazirlamasinin yl srmesi beklenmektedir.
D) Rapor, Topluluk ile ilgili beklentileri yllk bir srede gerekletirebilecek biimde deerlendiriyor.
E) Raporun yl iinde gereklemesi Topluluu zor durumda brakabilir.

25) Whatever measures the government might take to encourage economic growth, there is bound to be opposition in some quarters.
A) ktisadi bymeyi salayabilmek iin Hkmet tarafndan alnan kararlar, muhalefetin tepkisini ekti.
B) Baz evrelerin muhalefetine ramen,Hkmet iktisadi bymeyi hzlandrmak iin bir dizi nlem ald.
C) ktisadi bymeyi tevik iin Hkmet hangi nlemleri alrsa alsn, baz evrelerin muhalefet edecei kesindir.
D) Hkmetin uygulamaya koyduu.kararlar bir yandan iktisadi bymeyi artnrken dier yandan muhalefetin tepki gstermesine yol at.
E) ktisadi byme iin Hkmetin ald eitli nlemler, baz evrelerin muhalefeti ile karlat.

Menu

eviri Formlar

evirmenlik bavurusu

Copyright Designed by ingilizce eviri sitemap