İngilizce Çeviri Testleri Ana Sayfası

TEST – 10

1) . Though few of the airline pilots need English to cope with emergencies, a knowledge of English is a wise safety measure.
A) Havayolu pilotlarının sadece bir kaç tanesinin acil olaylarda başa çıkmak için İngilizce bilmeleri gerekmesine karşın İngilizce'nin bilgisi akıllıca bir güvenlik ölçümüdür.
B) İngilizce'nin çok az havayolu pilotunca bilinmesine rağmen İngilizce'nin varlığı acil olaylara başa çıkmak için akıllıca bir önlemdir.
C) İngilizce'nin bilinmesi akıllıca bir seçimdir zira çok az havayolu pilotu İngilizce bilse de, acil önlem bakımından gereklidir.
D) Havayolu pilotlarının çok azının acil olayla uğraşmak için İngilizce'ye gereksinim duymalarına karşın İngilizce bilgisi akıllıca bir güvenlik önlemidir.
E) İngilizce bilgisinin acil olaylarla başa çıkmak için akıllı bir önlem almasına karşın havayolu pilotlarının ancak çok azı İngilizce'ye gerek duymaktadır.

2) . It is not likely that a personal assistant will be successful in her career without a knowledge of English.
A) İyi bir asistan olmak için İngilizce bilgisine sahip olmak yeterlidir.
B) İngilizce bilmeden iyi bir asistan olmak çok zordur.
C) İyi bir asistanın kariyerinde ilerliyebilmesi İngilizce seviyesine bağlıdır.
D) Bir asistanın İngilizce bilgisi olmadan mesleğinde başarılı olabilmesi olası değildir.
E) İngilizce bilgisinin yokluğu bir asistanın mesleğinde yükselmesini olanaksız kılmaktadır.

3) . To the ecologist the reactions and behaviour of any plant or animal are like piece of jigsaw puzzle.
A) Doğa bilimcileri bitki ve hayvanların yaşam şekillerini bulmacaya benzetirler.
B) Doğa bilimcilerine göre hayvan ve bitki davranışlarını bulmacayla eşleştirebiliz.
C) Bulmacalar hayvan ve bitki davranış.ve reaksiyonlarına benzemektedir.
D) Doğa bilimcilere göre her hangi bir bitki ya da hayvanın tepkileri ve davranışları bir yap bozun bir parçasına benzer.
E) Her ne kadar farklı olsalarda birki ve hayvanlar davranış ve reaksiyonları bakımından bulmaca gibidirler.

4) . Medical students have to follow a course lasting for six or seven years.
A) İlaçlar hakkında bilgi sahibi olmak için altı - yedi yıl kursa devam etmek gerek.
B) Tıp öğrencileri altı ya da yedi yıl süren bir eğitim görmek zorundadırlar.
C) Tıp öğrencilerinin okullarını bitirmeleri için en az altı - yedi yıl okumaları gerekirdi.
D) Tıp öğreniminin süresi altı - yedi yıldır.
E) Altı - yedi yıl süren bir eğitimden sonra doktor olunabilir.

5) . Industrial diamond tools may be used to drill or shape glass and ceramic articles and to grind and polish steels.
A) Sanayi tipi elmas aletler cam ve seramik nesneleri delmek veya şekillendirmek ve çelikleri taşlamak ve parlatmak için kullanılabilir.
B) Sanayi tipi elmas aletleri kullanmadaki amaç cam ve seramik eşyaları delmek ya da şekil vermek ve ayrıca çelikleri çapaksızlandırmak ve perdahlamaktır.
C) Gam ve seramik eşyaları delmek ve şekillendirmek için kullanılan sanayi tipi elmas aletler çelikleri delmek ve taşlamak için de kullanılabilir.
D) Çelikleri bileylemek ve parlatmak için kullanılabilen sanayi tipi elmas aletler cam ve seramik aletleri delmek ve şekil vermede de kullanılmaktadır
E) Sanayi tipi elmas aletler cam ve seramik nesneleri delmek ve şekillendirmek için kullanıldığı kadar çelikleri taşlamak ve parlatmak için de kullanılabilmektedir.

6) . The solar system consists of the sun and nine planets.
A) Güneş sisteminde güneş ve dokuz adet gezegen vardır.
B) Dokuz gezegen ve güneş, güneş sisteminin oluşmasına neden olur.
C) Güneş sistemi güneş ve 9 gezegenden oluşur.
D) Güneş ve 9 gezegenden oluşan sisteme güneş sistemi deriz.
E) Güneş ve 9 gezegen güneş sistemini oluşturur.

7) By bending at different angles, wavelengths of color take unlike paths through the prism.
A) Prizma içinde farklı yollar izlemek için renkler dalga boyları kırılarak renkleri oluştururlar.
B) Dalgaboyları değişik açılarda kırılan renkler, prizma içinde farklı yollar izleyerek renkleri oluştururlar.
C) Renkleri oluşturmak için, dalgaboyları değişik açılardan prizmanın içinde kırılırlar.
D) Renklerin oluşumunda prizmanın içinde dalgaboyları farklı açıdan kırılan ışıklar vardır.
E) Renkleri oluşturan dalgaboyları değişik açılarda kırılarak prizma içinde farklı yollar izlerler.

8) People may refuse certain foods because of their religious and cultural habits.
A) İnsanoğlu dini ve kültürel alışkanlıklarından dolayı belli birtakım ürünleri yerler.
B) İnsanlar dinsel ve kültürel alışkanlıkları nedeniyle bazı yiyecekleri kabul etmeyebilirler.
C) Dini ve kültürel alışkanlıklarımız belli yiyecekleri yememizi engeller.
D) İnsanlar belli yiyecekleri yemezler, çünkü dinleri ve kültürleri öyle ister.
E) İnsanların dini ve kültürel alışkanlıklarına göre belli yiyecekleri yememeleri gerekir.

9) When a ray of light enters a prism at an angle, its pace changes.
A) Işık prizmaya çarpınca hızı değişir.
B) Işığın hızını ayarlamak için prizmaya belli bir açıyla çarpması gerekir.
C) Işık çizgisi belli bir açıyla prizmaya çarpabilirce hızı değişir.
D) Işık prizmaya bir açıyla girdiğinde hızı değişir.
E) Hızı değişen ışık prizmaya belli bir açıyla çarpar.

10) Some researchers studied the effect of emotions on memory.
A) Bazı araştırmacılar duyguların bellek üzerindeki etkisini incelemişlerdir.
B) Bazı araştırmacılar coşkuyu hafızayla birlikte araştırırlar.
C) Coşkunun hafıza üzerinde etkisi olduğu bazı araştırmacılarca araştırılıyor
D) Bazı bilim adamları hareketlerin hafıza üzerindeki etkisini kanıtlamaya çalışıyorlar.
E) Coşkunun hafızayı etkilediği bilim adamlarınca ispatlanmıştır.

11) The most popular hot beverages in the world are coffee and tea.
A) Çay ve kahve dünyadaki en sıcak içeceklerdir.
B) Çay ve kahve dünya yüzündeki en popüler sıcak içeceklerin başında gelirler.
C) Dünyadaki en sevilen sıcak içecekler kahve ve çaydır.
D) Sıcak içecekler içinde en popüler olanların başında çay ve kahve gelir.
E) Sıcak içecek içmek istiyorsak en popüler olanlar çay ve kahvedir.

12) People who drink too much alcohol may also lose the ability to distinguish subtle flavours.
A) İçki içme alışkanlığı insanların tad alma duygusunu azaltabilir.
B) Çok içki içen insanlar belirli tadları ayırt edemeyebilirler.
C) Çok içki içen insanlarda görülen şey karışık tadları ayırt edememe sorunudur.
D) İçki içmeyi çok seven insanlar farklı tadları alamayabilirler..
E) Aşırı alkol alan kişiler küçük tad farklılıklarını ayırdetme yeteneğini kaybedebilir.

13) Some scientists think that the keys to memory storage are chemical.
A) Bazı bilim adamlarına göre zekanın kaynağı bilimden geçer.
B) Hafıza deposunun anahtarı bazı bilim adamlarına göre kimyasaldır.
C) Bazı bilim adamları bellek deposunun anahtarının kimyasal nitelikte olduğuna inanıyor.
D) Kimyasal bir yapıya sahip olan insan zekası bazı bilim adamlarına göre herşeyin anahtarıdır.
E) Bilim adamlarının bazılarının inanışına göre zeka depolamanın anahtarı kimyasaldır.
14) Coffee in different countries may have different amounts of caffeine and different tastes.
A) Kahvenin değişik oranda kafein ve tada sahip olduğu birçok ülke vardır.
B) Değişik ülkelerdeki kahvede farklı miktarlarda kafein ve farklı tad olabilir.
C) Kafeini ve tadı değişik birçok kahve, değişik ülkelerde bulunabilir.
D) Kafeinin az, tadı farklı birçok kahve türünün değişik ülkelerde bulabiliriz.
E) Değişik ülkelerde kahve değişik şekillerde pişirildiklerinde kafein oranı ve tadı değişebilir.

15) There is only one tea plant, but there are lots of different varieties of tea.
A) Dünyada tek çay bitkisi vardır, ama çayı demleme teknikleri farklıdır.
B) Değişik şekillerde çay demleyebiliriz, ama tek bir çay bitkisi yetiştirilebilir.
C) Tek bitkiden alınan çayla değişik tadda çay demlenebilir.
D) Değişik tadda çay demlemek için değişik bitkilere ihtiyaç yoktur.
E) Yalnızca bir çay bitkisi vardır, ancak pekçok değişik çay türü bulunmaktadır.

16) . Sometimes coffee has slight caffeine because the beans are processed to remove most of the caffeine.
A) Bazan kahve pek az kafein içerir çünkü kafeinin çoğunu ortadan kaldırmak için kahve taneleri işlemden geçirilir.
B) Bazan kahvenin kafeinini azaltmak gerekir, bunun içinde değişik aşamalardan geçirilir.
C) Değişik metodlarla kahvenin kafeininin birçoğunu alabiliriz.
D) Kahvenin kafeinini azaltmanın pekçok yolu vardır ve bu şekilde az kafeinli kahve üretilir.
E) Az kafeinli kahve üretmek için birçok yol denemek gerekir.

17) . Economics students require to be able to read in English.
A) Ekonomide İngilizce okuyabilmek gerekir.
B) Ekonomi öğrencilerinin İngilizceye ihtiyaçları vardır.
C) Ekonomik İngilizceye öğrencilerin ihtiyaçları vardır.
D) Ekonomi okumak isteyen öğrencilerin İngilizce öğrenmeleri gerek.
E) Ekonomi öğrencilerinin İngilizce okuyabilmeye ihtiyaçları vardır.

18) . I should like to emphasize that while girls learn mathematics quickly, boys learn mathematics equally quickly.
A) Erkekler kadar kızlarda matematiği kolay ve. çabuk öğrenebilirler.
B) Matematiği hızlı öğrenmek için kız ya da erkek olmaya gerek olmadığımı vurgulamak istiyorum.
C) Kızların matematiği çabucak öğrenmelerine dayanarak erkek çocukların da matematiği aynı derecede çabuk öğrendiklerini vurgulamak isterim.
D) Söylemek istediğim şey, erkeklerin de matematiği kızlar kadar çabuk öğrenebildikleridir. .
E) Kızların matematiği hızlı öğrenmelerinin yanı sıra erkeklerinde aynı hızda matematik öğrenebildiklerini vurgulamak istiyorum.
19) . Two of the most attractive aspects of termites are their methods of obtaining food and their social organization.
A) Beyaz karıncaların en önemli iki özelliğinden biri yemek organizasyonlarıdır.
B) Beyaz karıncaların en önemli tavırlarından biri de yiyeceklerini toplayış şekilleridir.
C) Beyaz karıncaların en ilginç iki yönü yiyecek elde etme yöntemleri ve sosyal düzenleridir.
D) Beyaz karıncalar yemeklerini organize bir şekilde toplarlar.
E) Beyaz karıncalar yemek toplayış ve yaşayış şekilleri .bakımından çok ilginçtirler.

20) . A teacher at a university made a survey to discover whether his students needed English.
A) Üniversite öğretmenleri öğrencilerinin İngilizceye ihtiyaçları olup olmadığını anlamak için bir araçtırma yaptılar.
B) İngilizce'nin gerekli olup olmadığını anlamak için üniversitenin hocalarından birinin araştırma yapması gerek.
C) Üniversite hocalarından birinin yaptığı araştırmaya göre öğrencilerin İngilizceye gereksinimleri var.
D) Üniversitedeki öğretmenlerden biri bir anket yaptı ve öğrencilerin İngilizceye ihtiyaçları olup olmadığını buldu.
E) Bir üniversitedeki bir öğretmen öğrencilerinin İngilizce'ye gereksinimleri olup olmadığını anlamak için bir araştırma yapmıştır.

21) . The Pacific is the biggest and deepest ocean in the world.
A) Pasifik dünyadaki en büyük ve en derin okyanustur.
B) Pasifik okyanusunun en geniş ve derin okyanus olduğu söyleniyor.
C) Dünyadaki en geniş ve derin okyanuslardan biri de Pasifik okyanusudur.
D) Pasifik en derin ve geniş okyanuslardan biridir.
E) Genişlik ve derinlik olarak Pasifik en büyük okyanusdur.

22) . Intelligent students from primary schools can get scholarships to many of the best secondary schools.
A) Akıllı ilkokul öğrencilerinin orta okul için burs alma şansları var.
B) Akıllı ve çalışkan ilkokul öğrencileri iyi orta okullara burslu olarak gidebilir.
C) Orta okullardan burs alabilmek için çalışkan bir ilkokul öğrencisi gerekir.
D) İlkokuldaki zeki öğrenciler en iyi orta okulların pek çoğundan burs alabilirlerç
E) Her çalışkan ilkokul öğrencisi bir çok iyi ortaokuldan burs alma şansına sahiptir.

23) . There is a variety of purposes for which engineering students need English.
A) Mühendislik öğrencilerinin İngilizce'ye gereksinim duymalarının bir dizi amacı vardır .
B) İngilizce olmaksızın mühendislik öğrencisinin amacını gerçekleştirmesi olanaksızdır,
C) Bir dizi amacı gerçekleştirmek için mühendislik öğrencilerinin İngilizceye gereksinimi olabilir.
D) İngilizce bilgisi mühendislik öğrencilerinin amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olur.
E) İngilizce bilgisi olmadan mühendislik öğrencileri gereksinimlerini nasıl karşılayacaklarını bilemezler.

24) . Mercury is the smallest planet of the solar system.
A) Merkür en küçük gezegendir.
B) Merkür güneş sistemindeki en küçük gezegendir.
C) Merkür en küçük gezegenlerden biridir.
D) Güneş sistemindeki en küçük gezegenlerden biri de Merkürdür.
E) Güneş sisteminde Merkür kadar küçük bir başka gezegen daha yoktur.

25) . A nation which produces manufactured goods is known as an industrialized nation.
A) Mamul mal üreten bir ülke sanayileşmiş ülke olarak adlandırılır.
B) Bir ülkenin sanayileşmiş sayılabilmesi için iyi bir beyaz eşya üreticisi olması gerekir,
C) Sanayileşmiş ülkeler arasına girebilmek için bir ülkenin üretici konumunda olması gerekir.
D) Beyaz eşya üreticisi her ülke sanayileşmiş ülkeler sınıfına girer,
E) Bir ülkede ne kadar çok üretim yapılıyorsa o ülke o kadar sanayileşmiş demektir.

Menu

Çeviri Formları

Çevirmenlik başvurusu

Copyright © Designed by ingilizce çeviri sitemap