Türkçe İngilizce çeviri


am

TÜRKÇE İNGİLİZCE
AMEL ACT AMEL
ameliye act ameliye
AMEL ACTION AMEL
amel action amel
amel activity amel
AMİRAL ADMIRAL AMİRAL
AMİRALLİK ADMIRALTY AMİRALLİK
amiral admiral amiral
Amirallik Dairesi Admiralty Amirallik Dairesi
amil agent amil
AMAÇ AIM AMAÇ
AMAÇLAMAK AIM AT AMAÇLAMAK
AMAÇSIZ AIMLESS AMAÇSIZ
AMAÇSIZCA AIMLESSLY AMAÇSIZCA
amaç aim amaç
amaç, hedef aim amaç, hedef
amaç, gaye, maksat, nişan almak, hedefe doğru çevirmek mermi, söz veya iş) Aim – aimed – aiming amaç, gaye, maksat, nişan almak, hedefe doğru çevirmek mermi, söz veya iş)
Amaç Aim, scope, purpose, objective Amaç
amaçsız aimless amaçsız
amaçsız, gayesiz, başıboş aimless amaçsız, gayesiz, başıboş
amansız All too soon amansız
Amerika ve Çin’de yaşayan bir tür timsah alligator Amerika ve Çin’de yaşayan bir tür timsah
Amatol Aluminosilicate glass ceramics Amatol
amalgam amalgam amalgam
amarantit amarantite amarantit
amasti amastia amasti
amatör amateur amatör
amatör, deneyimsiz kimse, beceriksiz amateur amatör, deneyimsiz kimse, beceriksiz
amatör frekans bandı amateur frequency band amatör frekans bandı
amatör radyo bandı amateur frequency band amatör radyo bandı
amatör film kamerası amateur movie camera amatör film kamerası
amatör telsiz amateur radio amatör telsiz
amatör hizmet amateur service amatör hizmet
amatör istasyonu amateur station amatör istasyonu
AMATÖRCE AMATEURISH AMATÖRCE
AMATÖRLÜK AMATEURISM AMATÖRLÜK
amatörce amateurish amatörce
amatörce, beceriksiz, kalitesiz amateurish amatörce, beceriksiz, kalitesiz
amoroz amaurosis amoroz
amorozis amaurosis amorozis
amorozis fugaks amaurosis fugax amorozis fugaks
amorotik amaurotic amorotik
amaksofobi amaxophobia amaksofobi
amazon amazon amazon
AMAZON NEHRİ AMAZON AMAZON NEHRİ
amazon karıncası amazon ant amazon karıncası
amazon nehri amazon river amazon nehri
amazonit amazonite amazonit
Amazontaşı (yeşil + feldspat) Amazonite Amazontaşı (yeşil + feldspat)
amber amber amber
Amber cam; Kehribar camı Amber glass Amber cam; Kehribar camı
AMBER AMBERGRIS AMBER
amber ambergris amber
Amber (Balina ifrazatı) Ambergris Amber (Balina ifrazatı)
Amberlit reçineleri Amberlite resins Amberlit reçineleri
AMBİANS AMBIENCE AMBİANS
ambidekster ambidexter ambidekster
ambiyopi ambiopia ambiyopi
ambipolar ambipolar ambipolar
ambipolar dağılım ambipolar diffusion ambipolar dağılım
ambivalans ambivalence ambivalans
ambivert ambivert ambivert
ambliakuzi amblyacousia ambliakuzi
Ambligonit Amblygonite Ambligonit
ambliyopi amblyopia ambliyopi
ambliyoskop amblyoscope ambliyoskop
AmBnXpörüt yapıları AmBnXp crystal structures AmBnXpörüt yapıları
ambulans ambulance ambulans
ambülans, cankurtaran ambulance ambülans, cankurtaran
ambulatuar ambulatory ambulatuar
Ambilgonit; Lityum cevheri Ambylgonite Ambilgonit; Lityum cevheri
amip ameba amip
AMİPLERİN NEDEN OLDUĞU AMEBIC AMİPLERİN NEDEN OLDUĞU
amebiyazis amebiasis amebiyazis
amebik amebic amebik
amiplerin neden olduğu amebic amiplerin neden olduğu
amebisid amebicide amebisid
amibimsi ameboid amibimsi
amebom ameboma amebom
amibüri ameburia amibüri
ameli amelia ameli
ameloblast ameloblast ameloblast
AMİN AMEN AMİN
amenore amenorrhea amenore
amenoreik amenorrheal amenoreik
AMERİKALI AMERICAN AMERİKALI
AMERİKAN AMERICAN AMERİKAN
AMERİKALILAŞTIRMAK AMERICANIZE AMERİKALILAŞTIRMAK
Amerikan Gereç Deneme Derneği Amerian Society for the Testing of Materials (ASTM) Amerikan Gereç Deneme Derneği
amerika america amerika
amerikalı american amerikalı
Amerikalı, Amerikan American Amerikalı, Amerikan
amerikan american amerikan
amerikan timsahı american alligator amerikan timsahı
amerikan sabır ağacı american aloe amerikan sabır ağacı
amerikan antilopu american antelope amerikan antilopu
amerikan porsuğu american badger amerikan porsuğu
amerikan vaftiz geleneği american baptist convention amerikan vaftiz geleneği
amerikan bizonu american bison amerikan bizonu
amerikan balaban kuşu american bittern amerikan balaban kuşu

Cümle çevirisi sonucu:
Çevirisi yapılan cümle...
 • am ingilizcesi nedir
 • "am ingilizce"
 • am ingilizce ne demek
 • am ingilizce çeviri
 • am ingilizce tercümesi
 • am ingilizce anlamı
 • am ingilizce karşılığı
 • am kelimesinin ingilizcesi
 • am cümle çevirisi
 • İngilizcede am ne demek
 • am sözcüğünün ingilizcesi
 • am sözlük anlamları
 • am ingilizce nasıl yazılır
 • am kelimesinin ingilizce çevirisi
 • am ingilizce tanımı

 • © Tüm hakları saklıdır. 2011 . { İngilizce Blog | Tercüme Bürosu | Sözlük | Türkçe İngilizce çeviri | ingilizce çeviri }

  Sözlük Sitesi  RSS