İngilizce Çeviri Tekniği

İngilizce çeviri tekniği kitabı

Yazar: Birsen Çankaya

Baskı Sayısı: 1. Baskı

Baskı Yeri: İzmir

Sayfa Sayısı: 692

Ebat: 16x235

Yayınevi: Fono Yayınları

İngilizce Çeviri Tekniği Kitabı Hakkında

Bu kitap uzun ve zahmetli olduğu kadar zevkli de olabilen çeviri etkinliğini mümkün mertebe sistematik ve kolay bir hale getirmek hedef tutularak hazırlanmış olup kitaptan, çeviriye yeni başlayanlar olduğu kadar İngilizce bilgisi İleri düzeyde olan ve çeviri teknik ve uygulamalarını geliştirmek isteyenler de yararlanabilir. Bunun için, okurun kitabın bölümlerini tanıması ondan maksimum ölçüde faydalanmasını sağlayacaktır.

Birinci bölümde (Translation Units = Çeviri Birimleri) dilbilgisel konular "Nasıl Kullanılır", "Nasıl Çevrilir" ve "Neyi Belirtir" sorularına kısa yanıtlar verilerek ele alınmış, böylece bir konuya yaklaşımda yalınlık ve hız kazanılmıştır. Bu sistematik, çeviriye yönelik sunuşun ardından çevirileri yapılmış ilgili tipik cümleler o yapının nasıl çevrildiğini örneklemektedir. Daha sonra "Alıştırmalar" başlığı altında verilen bol örnek cümleler okura o yapıyı kavratacak uygulama olanağını sağlamaktadır. Kimi zaman "Alıştırmaların yerini "Exercises" almaktadır ki bu durumda daha çok çeviri alıştırması değil, İngilizceden İngilizceye dönüştürme alıştırması yapılması istenmektedir. Her iki alıştırma türünde de çözümler özellikle verilmemiştir, çünkü "Alıştırmalara gelene kadar okura yapıyla ilgili yeterli bilgi ve örnek verildiğinden alıştırmaları okurun kolaya kaçmadan, uğraşarak çözmesi ve böylelikle öğrenmesi arzulanmıştır.

İkinci bölümde (Substantive Method of Translation = İsme Bağlı Çeviri Yöntemi), ilk kez bu kitapta verilen, yazarın kendi geliştirdiği bir çeviri tekniği sunulmuştur. Bu teknikte İngilizce çeviriye isimler baz alınarak yaklaşılmış, her tür cümle tipi isimlere hâkimiyetle çözülmeye çalışılmıştır. Bu tekniğin en önemli yönü, çok karmaşık bir çeviri modeli olmayıp çok yalın bir yaklaşım olmasıdır. Buna göre okur, isimleri ve onu niteleyerek onunla birlikte grup oluşturan on bir durumu ezberleyerek her birini bir çeviri birimi kabul edecek ve cümlede bu çeviri birimlerini, başka bir deyişle cümle parçalarını, bularak bunları bir araya getirecektir. Kuşkusuz ki modelin daha çok geliştirilip örneklerle açıklanmaya ihtiyacı vardır, ancak bu haliyle okurun İngilizce cümleye farklı, daha yalın bir gözle bakmasını sağlamaya yeterli olduğu kanısındayız.

Uygulamalı Çeviri Rehberi

uygulamalı çeviri rehberi kitabı

Yazarlar : İsmail Hakkı Mirici Özlem Saka

Baskı Sayısı: 1. Baskı

Baskı Yeri: Ankara

Sayfa Sayısı: 473

Ebat: 16x23.5

Yayınevi: Hacettepe - Taş Yayınları

Uygulamalı Çeviri Rehberi Kitabı Hakkında


Çalışma alanı ne olursa olsun, dinamik ve üretken ülkemizdeki tüm girişimci ve akademisyen, kendi alanıyla ilgili dünya literatürünü araştırmaya ve yararlanabileceği kaynaklan çalışmalarına taşıyacaği bilgilere ulaşmaya gereksinim duymaktadır. Günümüzde, tüm dünyada ortak yabancı dil olarak İngilizce kullanıldığından, İngilizce kaynaklara ulaşmak daha yaygın ve kolaydır. Ancak, bazı durumlarda, bu kaynaklara ulaşmak mümkün olsa da, İngilizce metinleri dilimize aktarmada ciddi sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bunun nedenlerinden birisi de İngilizce bir metni Türkçe`ye aktarmada yetersiz kahnmasıdır. Özellikle, kısa sürede uzun bir metni Türkçe`ye çevirmesi gerekenler, çeviri yöntem ve tekniklerini bilmediklerinden ya da yeterli uygulama olanağına sahip olmadıklarından, istenen verimi elde edememektedir.

Aynı biçimde, gerek bilgi ve birikimlerini ingilizce`ye aktararak alanıyla ilgili insanlara katkı sağlamayı amaçlayanlar ve gerekse çeşitli amaçlarla bir metni İngilizce`ye çevirmek isteyenler, Türkçe`den İngilizce`ye çeviri yaparken büyük sıkıntılar yaşayabilmektedir. Bunun nedeni, yine yukarıda belirttiğimiz gibi çeviri yöntem ve tekniklerini bilmemek olabileceği gibi, tümcelerde geçen sözcüklerin anlamlarını doğru olarak bulamamak da olabilmektedir. Uygulamalı Çeviri Rehberi`nin amacı, okuyucularının sözlükten sözcüklerin doğru anlamını bulmalarına; İngilizce tamlamaları, yan tümceleri, tümceleri ve metinleri Türkçe`ye; Türkçe tamlamaları, yan tümceleri, tümceleri ve metinleri İngilizce`ye kolaylıkla çeviri yapabilmelerine olanak sağlamaktır.

Çeviri El Kitabı Belge Çevirileri

Çeviri El Kitabı Belge Çevirileri

Yazar : İsmail Boztaş

Baskı Sayısı: 2. Baskı

Basım Tarihi: Ocak 2007

Baskı Yeri: Ankara

Sayfa Sayısı: 419

Ebat: 16x24

Yayınevi: Pelikan Yayınevi

Çeviri El Kitabı Belge Çevirileri Hakkında bilgi

Birinci baskısı İngilizce ve Almanca olarak hazırlanmış olan bu kitap Çevirmenin El Kitabı adıyla çıkarılmıştı. Kitabın ikinci baskısı hazırlanırken gelen istekler doğrultusunda İngilizce ve Almanca olarak İki ayrı kitap şeklinde çıkartılması kararlaştırılmıştır. İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce olarak çıkan yeni baskısı Çeviri El Kitabı: Belge Çevirileri olarak hazırlanan bu kitapta ilk baskıda yer almayan ve piyasada çok raslanan birçok yeni belge eklenerek genişletilmiştir.

Kitabın,çeviri ile ilgilenen tüm kişi, kurum ve kuruluşlar, Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri ile çeviri büroları ve özellikle çeviri alanında değişik belge çevirileri ile ilgilenen herkese yararlı bir kaynak yapıt olacağını umuyoruz. Kitap, günlük yaşamımızda sıkça karşılaştığımız, nüfus cüzdanı, nüfus kayıt örneği, doğum raporu, evlenme belgesi, oturma izni, çalışma izni, ölüm belgesi, sertifikalar, pasaportlar, vizeler, eğitim öğretim belgeleri, İlkokul ve ortaokul diplomaları, üniversite diplomaları, bilim uzmanlığı ve doktora diplomaları, not dökümleri, başarı belgeleri, geçici mezuniyet belgeleri, askerlikle ilgili belgeler, davetiyeler, doktor raporu, nafaka belgesi, yazışma, ustalık belgesi, kalfalık belgesi, sürücü belgeleri, uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler, vekaletnameler gibi belgelerin çevirileri yanında kapsamlı bir çeviri kuramı bölümünü de içermektedir.

10 Derste 10 Haftada Hızlı Kolay İngilizce Öğrenim SetiÇeviri El Kitabı Belge Çevirileri

Yazar: Orhan Doğan

Baskı Sayısı: 1. Baskı

Basım Tarihi: Mart 2009

Baskı Yeri: İstanbul

Sayfa Sayısı: 184

Ebat: 14x21

Yayınevi: Bora Yayıncılık


10 Derste 10 Haftada Hızlı Kolay İngilizce Öğrenim Seti Hakkında Bilgi

- A’dan Z’ye Hızlandırılmış Kurs
- Tüm Temel İngilizce Dilbilgisi
- Tümü ses CD’sinde kayıtlı Diyaloglar ve Okuma Parçaları
- 5000’den fazla Sözcük

"İngilizce öğrenmek ve İngilizcemi geliştirmek istiyorum, ancak zamanım yetersiz," diyen ve "Çok kapsamlı bir öğrenim seti alıp da, tümünü çalışamazsam, gereksiz masraf yapmış olur muyum? " diye düşünen okuyucular için hazırlanan bu Hızlandırılmış ve Pratik Öğrenim Seti, İngilizcedeki tüm temel ve önemli dilbilgisi konularını eksiksiz biçimde sunuyor. Günde en fazla 30 dakikalık bir çalışmayla, her derse bir hafta zaman ayırarak, en çok 10 haftada, hedeflenen bilginin tümünü öğretecek biçimde tasarlanan kitaba, derslerde geçen tüm konuşmaları ve okuma parçalarını içeren küçük bir ses CD’si eşlik etmektedir. Ses kayıtları, İngiliz ve Türk dil uzmanları tarafından yapılmıştır.

Olabilecek en kısa sürede, mümkün olan en verimli ve en kapsamlı öğrenimi sağlamayı amaçlayan set, okuyucuyu, başlangıçtan orta düzeyin ilerisine hızla ve kolayca getirmekte ve bazı konularda ileri düzeyde açıklamaları da içermektedir.

Çeviribilimin Temel Kavram ve Kuramları

Çeviribilimin Temel Kavram ve Kuramları

Yazar(lar) : Mine Yazıcı

Baskı Sayısı: 1. Baskı

Baskı Yeri: İstanbul

Sayfa Sayısı: 220

Ebat: 135x195

Yayınevi: Multilingual


Çeviribilimin Temel Kavram ve Kuramları Hakkında Bilgi

Çeviribilim temel kavram ve kuramlarının ele alındığı bu yapıtın baş-lıca dört amacı vardır. Bunlardan birincisi, çeviri etkinliği kapsamında ortaya çıkan kavramların hangi evrelerden geçerek çeviribilim sürecini başlattığını göstermek ve bu şekilde çevirmen adayına kendi konu ala-nıyla ilgili bir üst bilinç kazandırmak; ikincisi, çeviribilim kavram ve terimlerini açıklığa kavuşturarak çevirmen adayının kendi alanıyla ilgili sorunları ve özel durumları profesyonel olarak tanıyıp, adlandırabilmesini sağlamak; üçüncüsü, çeviribilimde şimdiye kadar dilimize kazandırılan terimleri bir bütünce içerisinde ele alarak konu alanına özgü dile işlerlik kazandırmaktır.

Tıp. hukuk dili vb. gibi bir alanın kendine özgü dili kullanması, onun bilimsel olgunluğa eriştiğinin bir kanıtı olarak de-ğerlendirilir. Buna göre, bu bilim dalının da kendi jargonunu oluşturmasının, çevirmenin bir türlü tanınmak istenmeyen profesyonel kimliğine katkıda bulunacağı düşünülebilir. Bu yapıtın akışı içerisinde öne sürülen son amaç ise, kuramsal alanın akademik alanla olduğu kadar uygulama alanıyla da ilişkisini irdeleyerek kuramsal bilginin işe yaramazlığı konusundaki tartışmaları sona erdirip, çevirmen adayının kuramsal bilginin akademik ve uygulama alanında İşlerliğini sorgulamasına olanak sağlayacak yeni bir tartışma zemini yaratmaktır. Bu yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda sekiz bölümden oluşan kitapta çizgisel bir izlekten çok, döngüsel bir izlek çıkartılmaya çalışılmıştır.

İngilizce Çeviri Teknikleri

ingilizce çeviri teknikleri kitabı

Prof. Dr. Ebubekir Bakan
AKTİF YAYINEVİ-DERS KİTAPLARI
Geniş örneklemelerle temel gramer kurallarını,
Türkçeden İngilizceye açıklamalı olarak karmaşık cümle çözümlerini,
İngilizceden Türkçeye açıklamalı olarak karmaşık cümle çözümlerini,
Tüm çeviri tekniklerini ve ÜDS ile KPDS için temel bilgileri bulabileceğiniz faydalı bir kitap.

 

 

 

 

İngilizce Çeviri Kılavuzu

ingilizce çeviri kılavuzu kitabı

İngilizce Çeviri Kılavuzu Kitabı'nın Kapak Resmiİngilizce Çeviri Kılavuzu kitabı, içerdiği İngilizce dilbilgisi özeti ile çeviri işine yeni başlayanlar, çeviri çalışmalarını düzenli bir yöntemle sürdürmek isteyenler ve ayrıca tıp alanında uzmanlık, araştırma görevliliği, doktora, doçentlik, profesörlük gibi akademik nitelikli sınavlara hazırlananlar için vazgeçilmez bir başvuru kitabı niteliğindedir.

 

 

 

 

Yukarıba belirtilen ingilizce çeviri kitaplarını tüm kitapçılarda ve internetten online satış yapan web sitelerinden ingilizce çeviri kitabı nı bulabilirsiniz.


Menu

Çeviri Formları

Çevirmenlik başvurusu

Copyright © Designed by ingilizce çeviri sitemap