İngilizce Türkçe çeviri


traffic

İNGİLİZCE TÜRKÇE
TRAFFIC DEĞİŞ TOKUŞ ETMEK DEĞİŞ TOKUŞ ETMEK
TRAFFIC GİDİŞ GELİŞ GİDİŞ GELİŞ
TRAFFIC KARANLIK İŞLER YAPMAK KARANLIK İŞLER YAPMAK
TRAFFIC TRAFİK TRAFİK
TRAFFIC YOLCULUK ETMEK YOLCULUK ETMEK
TRAFFIC İŞ YAPMAK İŞ YAPMAK
traffic trafik trafik
Traffic Dolaşım, trafik Dolaşım, trafik
Traffic Seyrüsefer, trafik Seyrüsefer, trafik
traffic iş
traffic seyrüsefer seyrüsefer
traffic ticaret ticaret
traffic trampa trampa
traffic f. (-ficked, -ficking) yolculuk yapmak. traffic in degis tokus etmek; karanlik islerle ugrasmak. traffic with ile iliskide bulunmak. f. (-ficked, -ficking) yolculuk yapmak. traffic in degis tokus etmek; karanlik islerle ugrasmak. traffic with ile iliskide bulunmak.
traffic 1.trafik, 2.ticaret, alım-satım 1.trafik, 2.ticaret, alım-satım
traffic accident trafik kazası trafik kazası
Traffic Accident Data Trafik Kaza Bilgisi Trafik Kaza Bilgisi
traffic advisory trafik tavsiyesi trafik tavsiyesi
traffic analysis trafik çözümlemesi trafik çözümlemesi
Traffic Analysis Zone Trafik Analiz Bölgesi Trafik Analiz Bölgesi
Traffic And Navigation System Trafik ve Yön Bulma Sistemi Trafik ve Yön Bulma Sistemi
traffic assignment Trafiğin atanması Trafiğin atanması
traffic avoidance advice trafik önleme tavsiyesi trafik önleme tavsiyesi
traffic calming Trafik yavaşlatım, hız kesiciler Trafik yavaşlatım, hız kesiciler
traffic capacity trafik sığası trafik sığası
traffic capacity trafik kapasitesi trafik kapasitesi
traffic carried taşınan trafik taşınan trafik
traffic channel trafik kanalı trafik kanalı
traffic channel preamble trafik kanalı ön işareti trafik kanalı ön işareti
traffic circle trafik kuşatması trafik kuşatması
traffic circulation map (jcs) trafik döngüsü haritası trafik döngüsü haritası
traffic congestion Trafik sıkışıklığı Trafik sıkışıklığı
traffic congestion trafik tıkanması trafik tıkanması
traffic control Trafik kontrolü Trafik kontrolü
traffic control trafik denetimi trafik denetimi
Traffic Control Centre Trafik Kontrol Merkezi Trafik Kontrol Merkezi
Traffic Control Devices Handbook Trafik Kontrol Aygıtları El Kitabı Trafik Kontrol Aygıtları El Kitabı
Traffic Control Plan Trafik Kontrol Planı Trafik Kontrol Planı
Traffic Control Systems Unit Trafik Kontrol Sistemleri Ünitesi Trafik Kontrol Sistemleri Ünitesi
traffic cop trafik polisi trafik polisi
Traffic Data Base Trafik Bilgi Merkezi Trafik Bilgi Merkezi
Traffic Data Collection Trafik Bilgisi Toplama Trafik Bilgisi Toplama
Traffic Data System Trafik Bilgi Sistemi Trafik Bilgi Sistemi
traffic density trafik yoğunluğu trafik yoğunluğu
traffic descriptor trafik tanımlayıcı trafik tanımlayıcı
traffic encryption key (TEK) trafik şifreleme anahtarı trafik şifreleme anahtarı
traffic engineering trafik mühendisliği trafik mühendisliği
Traffic fine payments Trafik cezası ödemeleri Trafik cezası ödemeleri
traffic flow trafik akışı trafik akışı
Traffic Impact Analysis Trafik Çarpışma Analizi Trafik Çarpışma Analizi
traffic in ticareti yapmak, alıp satmak ticareti yapmak, alıp satmak
traffic information trafik bilgisi trafik bilgisi
traffic information and control system Trafik bilişim ve kontrol sistemleri Trafik bilişim ve kontrol sistemleri
Traffic Information Centre Trafik Bilgi Merkezi Trafik Bilgi Merkezi
Traffic Information Network Trafik Bilgi Ağı/Şebekesi Trafik Bilgi Ağı/Şebekesi
Traffic insurance Trafik sigortası Trafik sigortası
traffic intensity trafik yoğunluğu trafik yoğunluğu
TRAFFIC ISLAND REFÜJ REFÜJ
traffic island rofüj, emniyet adası rofüj, emniyet adası
traffic jam trafik sıkışıklığı trafik sıkışıklığı
Traffic jam Trafik tıkanıklığı Trafik tıkanıklığı
TRAFFIC LANE ŞERİT ŞERİT
traffic lane Şerit Şerit
traffic lane trafik şeridi trafik şeridi
traffic light trafik lambası trafik lambası
Traffic light Trafik ışığı Trafik ışığı
TRAFFIC LIGHTS TRAFİK IŞIKLARI TRAFİK IŞIKLARI
traffic lights Trafik ışıkları Trafik ışıkları
traffic line şerit çizgisi şerit çizgisi
traffic load trafik yükü trafik yükü
Traffic Management Center Trafik Yönetim Merkezi Trafik Yönetim Merkezi
traffic manager trafik memuru trafik memuru
traffic matrix trafik matrisi trafik matrisi
Traffic Message Channel Trafik Mesaj Kanalı Trafik Mesaj Kanalı
Traffic Monitoring Data Software Trafiği İzleme Bilgi Merkezi Trafiği İzleme Bilgi Merkezi
Traffic Monitoring Guide Trafik İzleme Rehberi Trafik İzleme Rehberi
traffic noise trafik gürültüsü trafik gürültüsü
traffic offence trafik suçu trafik suçu
traffic offered sunulan trafik sunulan trafik
traffic padding trafik dolgulaması trafik dolgulaması
traffic roundabout dönel kavşak dönel kavşak
traffic rule trafik kuralı trafik kuralı
traffic separation schemes trafik bölümleme şemaları trafik bölümleme şemaları
traffic service position system (TSPS) trafik hizmet pozisyon sistemi trafik hizmet pozisyon sistemi
traffic shaping trafik şekillendirme trafik şekillendirme
traffic sign trafik işaret levhası trafik işaret levhası
traffic signal trafik sinyali trafik sinyali
traffic signals Trafik ışıkları Trafik ışıkları
traffic signs Trafik işaretleri Trafik işaretleri
traffic stream trafik akışı trafik akışı
Traffic Survey Zone Trafik Gözlem Bölgesi Trafik Gözlem Bölgesi
traffic usage recorder trafik kullanım kaydedicisi trafik kullanım kaydedicisi
traffic volume trafik oylumu, trafik hacmi trafik oylumu, trafik hacmi
traffic volume trafik hacmi trafik hacmi
Traffic Volume Trends Trafik Hacim Trendleri Trafik Hacim Trendleri
trafficator hareketli sinyalizasyon hareketli sinyalizasyon
trafficator sinyal sinyal
traffic-flow security trafik akış güvenliği trafik akış güvenliği
TRAFFICKER KAÇAKÇI KAÇAKÇI
trafficker kaçakçı kaçakçı

Cümle çevirisi için çevir butonuna tıklayın: • traffic Türkçesi nedir
 • traffic Türkçesi
 • traffic ne demek
 • traffic Türkçe çeviri
 • traffic tercümesi
 • traffic cümle çevirisi
 • traffic anlamı
 • traffic Türkçe karşılığı
 • traffic kelimesinin Türkçesi
 • "traffic nedir"
 • traffic tanımı
 • traffic sözcüğünün Türkçesi
 • traffic sözlük anlamları
 • traffic Türkçe çevirisi
 • traffic Türkçe ne demek
 • traffic Türkçe anlamı

 • © Tüm hakları saklıdır. 2011 . { İngilizce Blog | Tercüme Bürosu | Sözlük | ingilizce çeviri}

  Sözlük Sitesi