İngilizce Türkçe çeviri


text

İNGİLİZCE TÜRKÇE
text metin metin
Text 1) Metin; 2) Ders kitabı 1) Metin; 2) Ders kitabı
Text Metin, tekst Metin, tekst
TEXT TEKST TEKST
TEXT YAZININ ASLI YAZININ ASLI
TEXT İNCİLDEN KISA BÖLÜM İNCİLDEN KISA BÖLÜM
text konu konu
text parça parça
text 1.metin, tekst, parça, 2.konu, 3.İncil’de ayet 1.metin, tekst, parça, 2.konu, 3.İncil’de ayet
text (i.) metin, parca; bahis konusu, konu; asil kitap veya yazi. text hand buyucek ve duzgun el yazisi. text writer ders kitabi yazari. corrupt text degisirilmis metin. stick to one’s text metne bagli kalmak. (i.) metin, parca; bahis konusu, konu; asil kitap veya yazi. text hand buyucek ve duzgun el yazisi. text writer ders kitabi yazari. corrupt text degisirilmis metin. stick to one’s text metne bagli kalmak.
text align metin hizala metin hizala
text alignment metin hizalama metin hizalama
text anchor metin tutturucu metin tutturucu
text and 2 objects metin ve 2 nesne metin ve 2 nesne
text and clip art metin ve clip art metin ve clip art
text and graph metin ve grafik metin ve grafik
text and line color metin ve çizgi rengi metin ve çizgi rengi
text and lines metin ve çizgi metin ve çizgi
text and media clip metin ve ortam klibi metin ve ortam klibi
text and object metin ve nesne metin ve nesne
text and objects metin ve nesneler metin ve nesneler
text animation metin animasyonu metin animasyonu
text appearance metin görünümü metin görünümü
text area metin alanı metin alanı
text attachment metin eklentisi metin eklentisi
text attribute metin özniteliği metin özniteliği
text axis metin ekseni metin ekseni
text below üst metin boyutu üst metin boyutu
text block tool metin bloğu aracı metin bloğu aracı
text border metin kenarlığı metin kenarlığı
text boundaries metinin çevresi metinin çevresi
text boundaries metin sınırları metin sınırları
text box metn kutusu metn kutusu
text box metin kutusu metin kutusu
text box anchor metin kutusu tutturucusu metin kutusu tutturucusu
text box link metin kutusu bağlantısı metin kutusu bağlantısı
text box wizard metin kutusu sihirbazı metin kutusu sihirbazı
text boxes metin kutuları metin kutuları
text button metin düğm metin düğm
text button metin düğmesi metin düğmesi
text button name metin düğmesi adı metin düğmesi adı
text characteristics metin özelikleri metin özelikleri
text chart metin çizim metin çizim
text chat client metin sohbet istemcisi metin sohbet istemcisi
text color metin rengi metin rengi
text control metin denetimi metin denetimi
text conversion metin dönüştürme metin dönüştürme
text converter metin dönüştürücü metin dönüştürücü
text converters metin dönüştürücüleri metin dönüştürücüleri
text converters metin dönüştürücüler metin dönüştürücüler
text correction metin düzelt metin düzelt
text cursor metin imleci metin imleci
text delete metin sil metin sil
text delete metin silme metin silme
text delimiter metin sınırlayıcısı metin sınırlayıcısı
text direction metin yönü metin yönü
text document metin belgesi metin belgesi
text documents metin belgeleri metin belgeleri
text edit metin düzenle metin düzenle
text editing metin düzenleme metin düzenleme
text editing metin edit etme metin edit etme
text editing metin biçimleme metin biçimleme
text edition yazı basımı yazı basımı
text editor metin editörü metin editörü
text editor metin düzenleyici metin düzenleyici
text editor metin biçimleyicisi metin biçimleyicisi
text editor metin düzenleyicisi metin düzenleyicisi
text effects metin efektleri metin efektleri
text emphasis metin vurgusu metin vurgusu
text encoding metin kodlaması metin kodlaması
text envelopes metin zarfları metin zarfları
text example örnek metin örnek metin
text field metin alanı metin alanı
text fields metin alanları metin alanları
text file metin dosyası metin dosyası
text file format metin dosyası biçimi metin dosyası biçimi
text files metin dosyaları metin dosyaları
text flow metin akışı metin akışı
text fonts metin yazı tipleri metin yazı tipleri
text form field metin formu alanı metin formu alanı
text form field metin form alanı metin form alanı
text form field options metin form alanı seçenekleri metin form alanı seçenekleri
text format metin biçimi metin biçimi
text formatted text formatında text formatında
text formatter metin formatlayıcı metin formatlayıcı
text formatting metin biçimlendirme metin biçimlendirme
text formatting program metin biçimleme programı metin biçimleme programı
text frame metin çerçevesi metin çerçevesi
text frame fill metin çerçevesi dolgusu metin çerçevesi dolgusu
text from file dosyadan metin dosyadan metin
text from file dosyadan metin al dosyadan metin al
text generator metin üreteci metin üreteci
text graphic metin grafiği metin grafiği
text in/out gelen/giden metin gelen/giden metin
text letter metin harfi metin harfi
text manipulation metin işleme metin işleme
text margin metin sınırı metin sınırı
text margins metin sınırları metin sınırları
text merge metin birleştirme metin birleştirme
text mode metin durumu metin kipi metin durumu metin kipi

Cümle çevirisi için çevir butonuna tıklayın: • text Türkçesi nedir
 • text Türkçesi
 • text ne demek
 • text Türkçe çeviri
 • text tercümesi
 • text cümle çevirisi
 • text anlamı
 • text Türkçe karşılığı
 • text kelimesinin Türkçesi
 • "text nedir"
 • text tanımı
 • text sözcüğünün Türkçesi
 • text sözlük anlamları
 • text Türkçe çevirisi
 • text Türkçe ne demek
 • text Türkçe anlamı

 • © Tüm hakları saklıdır. 2011 . { İngilizce Blog | Tercüme Bürosu | Sözlük | ingilizce çeviri}

  Sözlük Sitesi