İngilizce Türkçe çeviri


software

İNGİLİZCE TÜRKÇE
software yazılım yazılım
Software Program/Yazılım Program/Yazılım
Software Yazılım (bilg) Yazılım (bilg)
Software kompütöre verilen plan, program ve belletmeler kompütöre verilen plan, program ve belletmeler
software i. komputore verilen plan, program ve belletmeler. i. komputore verilen plan, program ve belletmeler.
software bilgisayar yazılımı bilgisayar yazılımı
software aided yazılım destekli yazılım destekli
software application yazılım uygulama yazılım uygulama
software bomb yazılım bombası yazılım bombası
software catalog yazılım rehberi yazılım rehberi
software compatibility yazılım uyumu yazılım uyumu
software configuration management practice yazılım konfigürasyon yönetim çalışması yazılım konfigürasyon yönetim çalışması
software corrective action yazılım düzeltici hareket yazılım düzeltici hareket
software defined network (SDN) yazılım tanımlı şebeke yazılım tanımlı şebeke
software defined radio (SDR) yazılım tanımlı telsiz yazılım tanımlı telsiz
software development yazılım geliştirme yazılım geliştirme
Software Development Center Yazılım Geliştirme Merkezi Yazılım Geliştirme Merkezi
software development cycle yazılım geliştirme çevrimi yazılım geliştirme çevrimi
software development library yazılım geliştirme kütüphanesi yazılım geliştirme kütüphanesi
software development library yazılım geliştirme kitaplığı yazılım geliştirme kitaplığı
software documentation yazılım dokümantasyonu yazılım dokümantasyonu
software documentation yazılım belgeleme yazılım belgeleme
software engineer yazılım mühendisi yazılım mühendisi
software engineering yazılım mühendisliği yazılım mühendisliği
software engineering practice yazılım mühendisliği çalışması yazılım mühendisliği çalışması
software feature yazılım özniteliği yazılım özniteliği
software flexibility yazılım esnekliği yazılım esnekliği
software house yazılım evi yazılım evi
software institution Açık Yazılım Kurumu Açık Yazılım Kurumu
software interface yazılım arayüzü yazılım arayüzü
software library yazılım kütüphanesi yazılım kütüphanesi
software life cycle yazılım yaşam çevrimi yazılım yaşam çevrimi
software lockout programla koruma programla koruma
software maintenance yazılım bakımı yazılım bakımı
software management practice yazılım yönetim çalışması yazılım yönetim çalışması
software package yazılım paketi yazılım paketi
software piracy yazılım korsanlığı yazılım korsanlığı
software plans yazılım planları yazılım planları
software portability yazılım taşınabilirliliği yazılım taşınabilirliliği
software product yazılım ürünü yazılım ürünü
software protection yazılım korunumu yazılım korunumu
software protection yazılımla koruma yazılımla koruma
software quality program yazılım kalite programı yazılım kalite programı
software quality program function yazılım kalite program fonksiyonu yazılım kalite program fonksiyonu
software related yazılımla ilgili yazılımla ilgili
software related yazılımla igili yazılımla igili
software release yazılım sürümü yazılım sürümü
software reset yazılımla yeniden başlatma yazılımla yeniden başlatma
software reset yeniden başlatmak (yazılımla) yeniden başlatmak (yazılımla)
software reset yeniden başlatma (yazılımla) yeniden başlatma (yazılımla)
software reset yazılım ilk değerine(dön) yazılım ilk değerine(dön)
software security yazılıma dayalı güvenlik yazılıma dayalı güvenlik
software security measure yazılım güvenlik önlemleri yazılım güvenlik önlemleri
software support yazılım desteği yazılım desteği
software system yazılım sistemi yazılım sistemi
software system yazılım sistemi, yazılım dizgesi yazılım sistemi, yazılım dizgesi
software test yazılım testi yazılım testi
software tool yazılım aracı yazılım aracı
software vandalism yazılım vandallığı yazılım vandallığı

Cümle çevirisi için çevir butonuna tıklayın: • software Türkçesi nedir
 • software Türkçesi
 • software ne demek
 • software Türkçe çeviri
 • software tercümesi
 • software cümle çevirisi
 • software anlamı
 • software Türkçe karşılığı
 • software kelimesinin Türkçesi
 • "software nedir"
 • software tanımı
 • software sözcüğünün Türkçesi
 • software sözlük anlamları
 • software Türkçe çevirisi
 • software Türkçe ne demek
 • software Türkçe anlamı

 • © Tüm hakları saklıdır. 2011 . { İngilizce Blog | Tercüme Bürosu | Sözlük | ingilizce çeviri}

  Sözlük Sitesi