Türkçe İngilizce çeviri


İŞLEM

TÜRKÇE İNGİLİZCE
İşlem dispatch İşlem
İŞLEM BANKING İŞLEM
İŞLEM TRANSACTION İŞLEM
işlem transaction işlem
işlem bargain işlem
işlem op işlem
İŞLEM OPERATION İŞLEM
işlem operation işlem
İŞLEM TREATMENT İŞLEM
işlem procedure işlem
İşlem Procedure, deal, transaction, operation, act, process, proceeding İşlem
İŞLEM PROCEEDING İŞLEM
işlem process işlem
İŞLEM PROCESSING İŞLEM
işlem processing işlem
işlem action işlem
İşlem Birimi Lot İşlem Birimi
işlem birimi processor unit işlem birimi
İşlem cirosu Transaction turnover İşlem cirosu
işlem çevrimi operational cycle işlem çevrimi
İşlem çözümlemesi Operations analysis İşlem çözümlemesi
işlem çubuğu, menü çubuğu action bar işlem çubuğu, menü çubuğu
İşlem defteri Trading book İşlem defteri
işlem dosyası transaction file işlem dosyası
İşlem durumu (Al-alaşımları) Temper2 İşlem durumu (Al-alaşımları)
işlem düğmesi pushbutton işlem düğmesi
işlem fotoğrafçılığı process photograph - işlem fotoğrafçılığı
işlem gerçekleştirme perform an action işlem gerçekleştirme
İşlem gerçekleştirme yöntemi Execution policy İşlem gerçekleştirme yöntemi
işlem gerektiren hata intervention required check işlem gerektiren hata
İşlem gören Traded on İşlem gören
İşlem Gören Menkul Kıymetler Dealing Securities İşlem Gören Menkul Kıymetler
İşlem görme izni Admission to trading İşlem görme izni
İşlem görmek To be handled, to be traded İşlem görmek
İşlem görmüş ürün, telafi edici ürün Compensating product İşlem görmüş ürün, telafi edici ürün
İşlem hacmi Trading volume İşlem hacmi
işlem iletisi action message işlem iletisi
İşlem kabiliyeti Peneration at +25 o C İşlem kabiliyeti
işlem kalıpları process plates işlem kalıpları
işlem kamerası process camera işlem kamerası
işlem kaydı transaction record işlem kaydı
işlem kodu opcode işlem kodu
işlem kodu operation code işlem kodu
İşlem kontrolü In Process Control İşlem kontrolü
işlem krokisi progress sketch işlem krokisi
işlem listesi action list işlem listesi
İşlem Maliyetleri (Finansal Araçlar) Transaction Costs (Financial Instruments) İşlem Maliyetleri (Finansal Araçlar)
işlem maliyetlerinin asgariye indirilmesi minimization of transaction costs işlem maliyetlerinin asgariye indirilmesi
işlem merceği process lens işlem merceği
işlem önceliği operation priority işlem önceliği
işlem önceliği operator precedence işlem önceliği
İşlem platformu Trading platform İşlem platformu
işlem potansiyeli action potential işlem potansiyeli
İşlem sertleşmesi katsayısı Coefficient of work hardening İşlem sertleşmesi katsayısı
İşlem sertleşmesi, pekleşme (metal) Work hardening (=strain hardening) İşlem sertleşmesi, pekleşme (metal)
işlem sınırlı process bound işlem sınırlı
İşlem sırası Operation sequence İşlem sırası
işlem sırası / dizisi seqence of actions işlem sırası / dizisi
işlem sonrası postmortem işlem sonrası
işlem sonrası günlükleme after lock journalizing işlem sonrası günlükleme
İşlem sonrası ölçüleme Postprocess gauging İşlem sonrası ölçüleme
İşlem süresi dispatch time İşlem süresi
İşlem Tablosu worksheet İşlem Tablosu
İşlem takibi Pursuit of transaction İşlem takibi
İşlem yapan, sonuç doğuran Operant İşlem yapan, sonuç doğuran
İşlem yapılan tesisler Processing facilities İşlem yapılan tesisler
işlem yapılmadan önce bağlantının kesilmesi break-before-make işlem yapılmadan önce bağlantının kesilmesi
İşlem yapma portföyü Trading portfolio İşlem yapma portföyü
İşlem yapmak To enter into a transaction İşlem yapmak
işlem yazmacı, işletim yazmacı operation register işlem yazmacı, işletim yazmacı
işlem yok no op işlem yok
işlem yok no operation işlem yok
işlem yok komutu no operation instruction işlem yok komutu
işlem yok komutu null instruction işlem yok komutu
İşlem yönetimi Operations management İşlem yönetimi
İşlem, işlem görme, ticaret yapma Trading İşlem, işlem görme, ticaret yapma
işlem, işleme processing işlem, işleme
İşlem, işletim, faaliyet Operation İşlem, işletim, faaliyet
işlem, işleyiş operation işlem, işleyiş
İşlem, muamele Transaction İşlem, muamele
işlem, muamele Procedure işlem, muamele
İşlem, muamele, alışveriş Transaction İşlem, muamele, alışveriş
İşlem, muamele, arıtma Treatment İşlem, muamele, arıtma
işlem; süreç process işlem; süreç
işlembilgi, hareket transaction işlembilgi, hareket
işlemci operand işlemci
İŞLEMCİ DRAWER İŞLEMCİ
işlemci processor işlemci
İŞLEMCİ (BİLG.) PROCESSOR İŞLEMCİ (BİLG.)
işlemci birimi processor unit işlemci birimi
işlemci durum sözcüğü processor status word işlemci durum sözcüğü
İşlemci kuruluş Operational organization İşlemci kuruluş
işlemci sınırlı processor bound işlemci sınırlı
işlemci, işlem yapıcı, işlem birimi processor işlemci, işlem yapıcı, işlem birimi
İşlemde In Process İşlemde
İşlemde, işlenmekte In-process İşlemde, işlenmekte
işleme handling işleme
İŞLEME CROP İŞLEME
İŞLEME CULTIVATION İŞLEME
işleme play işleme

Cümle çevirisi için çevir butonuna tıklayın: • İŞLEM ingilizcesi nedir
 • "İŞLEM ingilizce"
 • İŞLEM ingilizce ne demek
 • İŞLEM ingilizce çeviri
 • İŞLEM ingilizce tercümesi
 • İŞLEM ingilizce anlamı
 • İŞLEM ingilizce karşılığı
 • İŞLEM kelimesinin ingilizcesi
 • İŞLEM cümle çevirisi
 • İngilizcede İŞLEM ne demek
 • İŞLEM sözcüğünün ingilizcesi
 • İŞLEM sözlük anlamları
 • İŞLEM ingilizce nasıl yazılır
 • İŞLEM kelimesinin ingilizce çevirisi
 • İŞLEM ingilizce tanımı

 • © Tüm hakları saklıdır. 2011 . { İngilizce Blog | Tercüme Bürosu | Sözlük | ingilizce çeviri }

  Sözlük Sitesi