Türkçe İngilizce çeviri


yaş

TÜRKÇE İNGİLİZCE
YAŞ AGE YAŞ
yaş age, wet yaş
yaş damp yaş
YAŞ DANK YAŞ
YAŞ WET YAŞ
Yaş Moisture Yaş
YAŞ HUMID YAŞ
yaş clammy yaş
YAŞ (AĞAÇ) SAPPY YAŞ (AĞAÇ)
Yaş ayırma Wet separation Yaş ayırma
Yaş baskılama Plastic pressing Yaş baskılama
Yaş baskılama (seramik) Wet pressing Yaş baskılama (seramik)
yaş belirleme age determination yaş belirleme
yaş beton fresh concrete yaş beton
yaş birim ağırlık wet unit weight yaş birim ağırlık
Yaş çatkılama, yaşmontaj Wet installation Yaş çatkılama, yaşmontaj
Yaş çevirme, yaş dolama Wet spinning Yaş çevirme, yaş dolama
Yaş çözümleme, yaş analiz Wet analysis Yaş çözümleme, yaş analiz
Yaş çukur (y. fırın) Wet pit Yaş çukur (y. fırın)
Yaş dağlama Wet etching Yaş dağlama
Yaş dayanç Wet strength Yaş dayanç
Yaş dayanç (kum) Green strength Yaş dayanç (kum)
Yaş Denkliği, Yaşlılık Tartısı Moisture Balance Yaş Denkliği, Yaşlılık Tartısı
YAŞ DÖNÜMÜ CLIMACTERIC YAŞ DÖNÜMÜ
Yaş eleme (cam) Wet sieving Yaş eleme (cam)
yaş farkı disparity in age yaş farkı
Yaş galvanizleme Wet galvanizing Yaş galvanizleme
yaş gaz wet gas yaş gaz
yaş grubu age group yaş grubu
yaş haddi age limit yaş haddi
Yaş haddi Limit of age, age limit Yaş haddi
yaş halkası age circle yaş halkası
Yaş hazırlama Wet dressing Yaş hazırlama
Yaş İçeriği Moisture Content Yaş İçeriği
Yaş İletkenliği Moisture Conductivity Yaş İletkenliği
Yaş karıştırıcı (seramik) Wet pans Yaş karıştırıcı (seramik)
Yaş kırma Wet crushing Yaş kırma
Yaş kum astarı; Yaşkum boyası Green-sand facing Yaş kum astarı; Yaşkum boyası
Yaş kum kalıbı Green-sand mould Yaş kum kalıbı
Yaş kum karışımı Green-sand mixture Yaş kum karışımı
Yaş kum maçası(döküm) Green-sand core Yaş kum maçası(döküm)
Yaş kum; Taze döküm kumu(döküm) Green sand Yaş kum; Taze döküm kumu(döküm)
Yaş kumkalıplaması Green-sand moulding Yaş kumkalıplaması
yaş mazı oak apple yaş mazı
Yaş oksitlemesüreci (HS giderme) Wet oxidation process Yaş oksitlemesüreci (HS giderme)
Yaş Preparasyon Yöntemi Wet Mount Technique Yaş Preparasyon Yöntemi
Yaş püskürtmeli temizleme Wet blast cleaning Yaş püskürtmeli temizleme
yaş ral moist rale yaş ral
yaş rutubetli, nemli Humid yaş rutubetli, nemli
Yaş savurma aygıtları (gaz temizleme) Wet centrifugal devices Yaş savurma aygıtları (gaz temizleme)
Yaş seramik kütle Green ceramic body Yaş seramik kütle
yaş sınıfı age class yaş sınıfı
yaş sınıfı dağılımı age class distribution yaş sınıfı dağılımı
Yaş söndürme (kok) Wet quenching Yaş söndürme (kok)
Yaş süreçli emayeleme Wet process enameling Yaş süreçli emayeleme
yaş tahtaya basmamak wait to see which way the cat will jump yaş tahtaya basmamak
yaş tashihi correction of age yaş tashihi
Yaş taşlama (seramik) Wet milling Yaş taşlama (seramik)
Yaş temizleme wet cleaning Yaş temizleme
Yaş temizleme dizgesi (y. fırıngazı) Wet-cleaning system Yaş temizleme dizgesi (y. fırıngazı)
Yaş toz dayancı;İşlem görmemiş toz dayancı Powder green strength Yaş toz dayancı;İşlem görmemiş toz dayancı
Yaş tozlar Wet fines Yaş tozlar
Yaş Tutma, Yaş Bağlama Moisture Retention, Moisture Bonding Yaş Tutma, Yaş Bağlama
Yaş türCottrell çökelticileri Wet-type Cottrell precipitators Yaş türCottrell çökelticileri
Yaş yapısı Age structure Yaş yapısı
Yaş yıkayıcı(gaz) Wet scrubber (=Wet washer) Yaş yıkayıcı(gaz)
Yaş yoğruk biçimleme (seramik) Wet plastic forming Yaş yoğruk biçimleme (seramik)
Yaş yöntem (kömür) Wet method Yaş yöntem (kömür)
Yaş yüklentili izabe(bakır) Wet-charge smelting Yaş yüklentili izabe(bakır)
Yaş, nemli, ıslak Wet Yaş, nemli, ıslak
yaş, yaşlılık, rüşt, çağ, çok uzun zaman, asır, yaşlanmak, ihtiyarlamak, eskimek, ihtiyarlatmak, eskitmek, (şarap, vb.) yıllanmak, yıllandırmak age yaş, yaşlılık, rüşt, çağ, çok uzun zaman, asır, yaşlanmak, ihtiyarlamak, eskimek, ihtiyarlatmak, eskitmek, (şarap, vb.) yıllanmak, yıllandırmak
Yaş; Nemli; Rutubetli Damp Yaş; Nemli; Rutubetli
yaşa!, hurra! hurray yaşa!, hurra!
yaşadıkça öğrenmek live and learn yaşadıkça öğrenmek
YAŞAM VITA YAŞAM
YAŞAM EXPERIENCE YAŞAM
YAŞAM LIFE YAŞAM
YAŞAM LIFETIME YAŞAM
yaşam days yaşam
YAŞAM LIVING YAŞAM
yaşam life yaşam
yaşam biçimi life style yaşam biçimi
yaşam boyu gelir life income yaşam boyu gelir
yaşam çevrim maliyeti life cycle cost yaşam çevrim maliyeti
yaşam çevrimi life cycle yaşam çevrimi
yaşam destek sistemi, yapay yaşatma sistemi life support system yaşam destek sistemi, yapay yaşatma sistemi
yaşam dolu bouncy yaşam dolu
Yaşam Dönemi Life Cycle Yaşam Dönemi
Yaşam Dönemi Maliyetlemesi Life Cycle Costing Yaşam Dönemi Maliyetlemesi
Yaşam Dönemi Muhasebesi Life Cycle Accounting Yaşam Dönemi Muhasebesi
yaşam döngüsü life cycle yaşam döngüsü
Yaşam Döngüsü Maliyeti Life-Cycle Cost Yaşam Döngüsü Maliyeti
yaşam iksiri, iksir elixir yaşam iksiri, iksir
YAŞAM İLE ÖLÜM ARASINDAKİ ÇİZGİ DIVIDE YAŞAM İLE ÖLÜM ARASINDAKİ ÇİZGİ
Yaşam Koşullu Yıllık Sigorta Life- Contingent Annuity Yaşam Koşullu Yıllık Sigorta
yaşam öyküsü memoirs yaşam öyküsü
yaşam öyküsü life story yaşam öyküsü
yaşam öyküsü biography yaşam öyküsü
yaşam öyküsü yazan biographer yaşam öyküsü yazan
yaşam öyküsü, biyografi biography yaşam öyküsü, biyografi

Cümle çevirisi için çevir butonuna tıklayın: • yaş ingilizcesi nedir
 • "yaş ingilizce"
 • yaş ingilizce ne demek
 • yaş ingilizce çeviri
 • yaş ingilizce tercümesi
 • yaş ingilizce anlamı
 • yaş ingilizce karşılığı
 • yaş kelimesinin ingilizcesi
 • yaş cümle çevirisi
 • İngilizcede yaş ne demek
 • yaş sözcüğünün ingilizcesi
 • yaş sözlük anlamları
 • yaş ingilizce nasıl yazılır
 • yaş kelimesinin ingilizce çevirisi
 • yaş ingilizce tanımı

 • © Tüm hakları saklıdır. 2011 . { İngilizce Blog | Tercüme Bürosu | Sözlük | ingilizce çeviri }

  Sözlük Sitesi