Türkçe İngilizce çeviri


kimya

TÜRKÇE İNGİLİZCE
kimyasal actinic kimyasal
kimyasal radyasyon actinic radiation kimyasal radyasyon
kimyasal katkı maddesi admixture kimyasal katkı maddesi
kimyasal chem kimyasal
kimya laboratuarı chem lab kimya laboratuarı
kimyaya ait chemic kimyaya ait
kimyasal chemical kimyasal
kimyasal chemical- kimyasal
Kimyasal kaldır(ıl)ma Chemical ablation Kimyasal kaldır(ıl)ma
Kimyasal sürtünmeli aşınma Chemical abrasion Kimyasal sürtünmeli aşınma
kimyasal etki chemical action kimyasal etki
Kimyasal katkı maddeleri Chemical Additives Kimyasal katkı maddeleri
kimyasal adsorpsiyon chemical adsorption kimyasal adsorpsiyon
Kimyasal yüzerme Chemical adsorption Kimyasal yüzerme
kimyasal afinite chemical affinity kimyasal afinite
Kimyasal ilginlik; Kimyasal yatkınlık Chemical affinity Kimyasal ilginlik; Kimyasal yatkınlık
kimyasal ajan chemical agent kimyasal ajan
kimyasal analiz chemical analysis kimyasal analiz
kimyasal analiz, kimyasal çözümleme chemical analysis kimyasal analiz, kimyasal çözümleme
Kimyasal çözümleme Chemical analysis Kimyasal çözümleme
Kimyasal çözümleme(maden) Chemical assay Kimyasal çözümleme(maden)
Kimyasal aşınma Chemical attack Kimyasal aşınma
kimyasal çekim chemical attraction kimyasal çekim
kimyasal bağlanma etkisi chemical binding effect kimyasal bağlanma etkisi
Kimyasal körleme Chemical blanking Kimyasal körleme
kimyasal bağ chemical bond kimyasal bağ
Kimyasal bağlanma Chemical bonding Kimyasal bağlanma
Kimyasal bağlanma erki Chemical bonding energy Kimyasal bağlanma erki
kimyasal parlaklaştırma chemical brightening kimyasal parlaklaştırma
Kimyasal bağlayıcılar Chemical cements Kimyasal bağlayıcılar
kimyasal değişim chemical change kimyasal değişim
kimyasal değişme chemical change kimyasal değişme
Kimyasal temizleme Chemical cleaning Kimyasal temizleme
Kimyasal kaplama Chemical coating Kimyasal kaplama
kimyasal bileşme chemical combination kimyasal bileşme
kimyasal bileşim chemical composition kimyasal bileşim
Kimyasalbileşim kısıtları Chemical composition limits Kimyasalbileşim kısıtları
Kimyasal bileşim aralıkları Chemical composition ranges Kimyasal bileşim aralıkları
kimyasal bileşik chemical compound kimyasal bileşik
kimyasal terkip chemical compound kimyasal terkip
Kimyasal çevirtim Chemical conversion Kimyasal çevirtim
Kimyasalçevirtim kaplaması Chemical conversion coating Kimyasalçevirtim kaplaması
Kimyasal yenim Chemical corrosion Kimyasal yenim
kimyasal ayırma chemical decomposition kimyasal ayırma
Kimyasal ayrışım Chemical decomposition Kimyasal ayrışım
Kimyasal Su Giderme Chemical Dehydration Kimyasal Su Giderme
kimya bölümü chemical department kimya bölümü
Kimyasal bırakıntı; Kimyasal tortu Chemical deposition Kimyasal bırakıntı; Kimyasal tortu
Kimyasal yayınım Chemical diffusion Kimyasal yayınım
Kimyasal yayınım katsayısı Chemical diffusion coefficent Kimyasal yayınım katsayısı
Kimyasal dayanıklılık (seramik) Chemical durability Kimyasal dayanıklılık (seramik)
kimyasal element chemical element kimyasal element
kimyasal element, kimyasal öğe chemical element kimyasal element, kimyasal öğe
Kimyasal öge; Kimyasal element Chemical element Kimyasal öge; Kimyasal element
kimyasal enerji chemical energy kimyasal enerji
kimya mühendisi chemical engineer kimya mühendisi
kimya mühendisliği chemical engineering kimya mühendisliği
kimyasal denklem chemical equation kimyasal denklem
kimyasal denge chemical equilibrium kimyasal denge
Kimyasaleşdeğerlilik Chemical equivalence Kimyasaleşdeğerlilik
Kimyasal eşdeğerlilik Chemical equivalency Kimyasal eşdeğerlilik
kimyasal eşdeğer chemical equivalent kimyasal eşdeğer
Kimyasal dağlama Chemical etching Kimyasal dağlama
kimyasal yangın söndürücü chemical extinguisher kimyasal yangın söndürücü
Kimyasal kanıtlama, kimyasal şahitleme Chemical fixation Kimyasal kanıtlama, kimyasal şahitleme
Kimyasal kuvvet Chemical force Kimyasal kuvvet
Kimyasal kuvvet mikroskobisi Chemical force microscopy Kimyasal kuvvet mikroskobisi
kimyasal formül chemical formula kimyasal formül
Kimyasal dondurma Chemical frosting Kimyasal dondurma
kimyasal yakıt chemical fuel kimyasal yakıt
Kimyasalsertleştirme Chemical hardening Kimyasalsertleştirme
Kimyasal çoktürellik; Kimyasal heterojenlik Chemical heterogeneity Kimyasal çoktürellik; Kimyasal heterojenlik
Kimyasal tektürellik; Kimyasal homojenlik Chemical homogeneity Kimyasal tektürellik; Kimyasal homojenlik
kimyasal hidrometre chemical hydrometer kimyasal hidrometre
Kimyasal inhibisyon Chemical Inhibition Kimyasal inhibisyon
Kimyasal iyonizasyon Chemical Ionisation Kimyasal iyonizasyon
kimya endüstrisi chemical industry kimya endüstrisi
Kimyasal etkileşim Chemical interaction Kimyasal etkileşim
Kimyasal hızbilim Chemical kinetics Kimyasal hızbilim
kimyasal kinetik chemical kinetics kimyasal kinetik
Kimyasal talaşlıişleme Chemical machining Kimyasal talaşlıişleme
kimyasal gübre chemical manure kimyasal gübre
Kimyasal gereç Chemical material Kimyasal gereç
Kimyasal gereç uzaklaştırma Chemical material removal Kimyasal gereç uzaklaştırma
kimyasal yollar chemical means kimyasal yollar
Kimyasal metalbilim Chemical metallurgy Kimyasal metalbilim
Kimyasal işleme, kimyasal frezeleme Chemical milling Kimyasal işleme, kimyasal frezeleme
Kimyasal karışım tankı Chemical mixing tank Kimyasal karışım tankı
kimyasal karışım chemical mixture kimyasal karışım
Kimyasal değiştirici(özdek) Chemical modifier Kimyasal değiştirici(özdek)
kimyasal gösterim chemical notation kimyasal gösterim
kimyasal işlemler chemical operations kimyasal işlemler
kimyasal oksijen gereksinimi chemical oxygen demand kimyasal oksijen gereksinimi
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Chemical Oxygen Demand (COD) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
kimyasal olay chemical phenomenon kimyasal olay
kimyasal parlatma chemical polishing kimyasal parlatma
Kimyasal porselen Chemical porcelain Kimyasal porselen
Kimyasal Çekicilik Chemical Potential Kimyasal Çekicilik
Kimyasal erk;Kimyasal potansiyel Chemical potential Kimyasal erk;Kimyasal potansiyel
kimyasal potansiyel chemical potential kimyasal potansiyel

Cümle çevirisi sonucu:
Çevirisi yapılan cümle...
 • kimya ingilizcesi nedir
 • "kimya ingilizce"
 • kimya ingilizce ne demek
 • kimya ingilizce çeviri
 • kimya ingilizce tercümesi
 • kimya ingilizce anlamı
 • kimya ingilizce karşılığı
 • kimya kelimesinin ingilizcesi
 • kimya cümle çevirisi
 • İngilizcede kimya ne demek
 • kimya sözcüğünün ingilizcesi
 • kimya sözlük anlamları
 • kimya ingilizce nasıl yazılır
 • kimya kelimesinin ingilizce çevirisi
 • kimya ingilizce tanımı

 • © Tüm hakları saklıdır. 2011 . { İngilizce Blog | Tercüme Bürosu | Sözlük | Türkçe İngilizce çeviri | ingilizce çeviri }

  Sözlük Sitesi