Türkçe İngilizce çeviri


kimya

TÜRKÇE İNGİLİZCE
KİMYA CHEMISTRY KİMYA
kimya chemistry kimya
kimya bilimi chemical science kimya bilimi
kimya bölümü department of chemistry kimya bölümü
kimya bölümü chemical department kimya bölümü
kimya bölümü chemistry department kimya bölümü
kimya endüstrisi chemical industry kimya endüstrisi
kimya laboratuarı chem lab kimya laboratuarı
kimya laboratuarı chemistry lab kimya laboratuarı
kimya laboratuarı chemistry laboratory kimya laboratuarı
kimya mühendisi chemical engineer kimya mühendisi
kimya mühendisliği chemical engineering kimya mühendisliği
Kimya Mühendisliği Bölümü Department of Chemical Engineering Kimya Mühendisliği Bölümü
Kimya ve Modern Dünya Chemistry and Modern World Kimya ve Modern Dünya
Kimyaca arı Chemically pure Kimyaca arı
kimyacı chemist kimyacı
KİMYAGER CHEMIST KİMYAGER
kimyager chemist kimyager
Kimya-Metalurji Fakültesi Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering Kimya-Metalurji Fakültesi
kimyanın fermantasyon dalı zymurgy kimyanın fermantasyon dalı
kimyasal chem kimyasal
KİMYASAL CHEMICAL KİMYASAL
kimyasal chemical kimyasal
kimyasal chemical- kimyasal
kimyasal actinic kimyasal
kimyasal bileşik xylene kimyasal bileşik
kimyasal adsorpsiyon chemical adsorption kimyasal adsorpsiyon
kimyasal afinite chemical affinity kimyasal afinite
kimyasal ajan chemical agent kimyasal ajan
Kimyasal algaç (tıp) Chemoreceptor Kimyasal algaç (tıp)
kimyasal analiz chemical analysis kimyasal analiz
kimyasal analiz, kimyasal çözümleme chemical analysis kimyasal analiz, kimyasal çözümleme
Kimyasal arılık Chemical purity Kimyasal arılık
kimyasal arılıklı chemically pure kimyasal arılıklı
Kimyasal arıtma, kimyasal işlem Chemical treatment Kimyasal arıtma, kimyasal işlem
Kimyasal aşınma Chemical attack Kimyasal aşınma
Kimyasal aşınma Chemical wear Kimyasal aşınma
kimyasal aşınma chemical weathering kimyasal aşınma
kimyasal aşınma corrosion kimyasal aşınma
kimyasal ayırma chemical decomposition kimyasal ayırma
Kimyasal ayırma Chemical separation Kimyasal ayırma
Kimyasal ayrış(tır)ım Chemolysis Kimyasal ayrış(tır)ım
Kimyasal ayrışım Chemical decomposition Kimyasal ayrışım
kimyasal bağ chemical bond kimyasal bağ
Kimyasal bağharitalaması Chemical state mapping Kimyasal bağharitalaması
Kimyasal bağlanma Chemical bonding Kimyasal bağlanma
Kimyasal bağlanma erki Chemical bonding energy Kimyasal bağlanma erki
kimyasal bağlanma etkisi chemical binding effect kimyasal bağlanma etkisi
Kimyasal bağlayıcılar Chemical cements Kimyasal bağlayıcılar
Kimyasal bağlı refrakter harç Chemically bonded refractory mortar Kimyasal bağlı refrakter harç
Kimyasal bağlı(pişirilmemiş tuğla) Chemically bonded Kimyasal bağlı(pişirilmemiş tuğla)
Kimyasal bağlıkum Chemically bonded sand Kimyasal bağlıkum
Kimyasal bağlıtuğla Chemically bonded brick Kimyasal bağlıtuğla
Kimyasal bırakıntı; Kimyasal tortu Chemical deposition Kimyasal bırakıntı; Kimyasal tortu
kimyasal bileşik chemical compound kimyasal bileşik
Kimyasal bileşik su Chemically combined water Kimyasal bileşik su
kimyasal bileşim chemical composition kimyasal bileşim
Kimyasal bileşim aralıkları Chemical composition ranges Kimyasal bileşim aralıkları
kimyasal bileşme chemical combination kimyasal bileşme
Kimyasal bireşim Chemical synthesis Kimyasal bireşim
Kimyasal bireşim Chemosynthesis Kimyasal bireşim
Kimyasal birikim Chemical segregation Kimyasal birikim
Kimyasal buğu taşınımı Chemical vapour transport Kimyasal buğu taşınımı
Kimyasal buhar çökeltimi; Yüzeyekimyasal bırakım Chemical vapour deposition (CVD) Kimyasal buhar çökeltimi; Yüzeyekimyasal bırakım
Kimyasal buhar çökeltimli karbon Chemical vapour deposited carbon Kimyasal buhar çökeltimli karbon
Kimyasal buhar geçisimi Chemical vapour infiltration Kimyasal buhar geçisimi
Kimyasal cerrahlık Chemosurgery Kimyasal cerrahlık
Kimyasal Çekicilik Chemical Potential Kimyasal Çekicilik
kimyasal çekim chemical attraction kimyasal çekim
Kimyasal çevirtim Chemical conversion Kimyasal çevirtim
Kimyasal çoktürellik; Kimyasal heterojenlik Chemical heterogeneity Kimyasal çoktürellik; Kimyasal heterojenlik
Kimyasal çökelme Chemical precipitation Kimyasal çökelme
Kimyasal çökeltilmiş toz Chemically precipitated powder Kimyasal çökeltilmiş toz
Kimyasal çözümleme Chemical analysis Kimyasal çözümleme
Kimyasal çözümleme için elektron spektrokopisi/görünge gözlemi Electron spectroscopy for chemical analysis (ESCA) Kimyasal çözümleme için elektron spektrokopisi/görünge gözlemi
Kimyasal çözümleme(maden) Chemical assay Kimyasal çözümleme(maden)
Kimyasal dağlama Chemical etching Kimyasal dağlama
Kimyasal dayanıklılık (seramik) Chemical durability Kimyasal dayanıklılık (seramik)
kimyasal değişim chemical change kimyasal değişim
kimyasal değişme chemical change kimyasal değişme
Kimyasal değiştirici(özdek) Chemical modifier Kimyasal değiştirici(özdek)
kimyasal denge chemical equilibrium kimyasal denge
kimyasal denklem chemical equation kimyasal denklem
Kimyasal direnç Chemical Resistance Kimyasal direnç
Kimyasal dondurma Chemical frosting Kimyasal dondurma
kimyasal elektrık voltaic kimyasal elektrık
Kimyasal elektriğe ilişkin Voltaic Kimyasal elektriğe ilişkin
kimyasal element chemical element kimyasal element
kimyasal element, kimyasal öğe chemical element kimyasal element, kimyasal öğe
kimyasal enerji chemical energy kimyasal enerji
Kimyasal erk;Kimyasal potansiyel Chemical potential Kimyasal erk;Kimyasal potansiyel
kimyasal eşdeğer chemical equivalent kimyasal eşdeğer
Kimyasal eşdeğerlilik Chemical equivalency Kimyasal eşdeğerlilik
kimyasal etki chemical action kimyasal etki
Kimyasal etkileşim Chemical interaction Kimyasal etkileşim
kimyasal formül chemical formula kimyasal formül
Kimyasal geçişim Chemosmosis Kimyasal geçişim
Kimyasal gereç Chemical material Kimyasal gereç
Kimyasal gereç uzaklaştırma Chemical material removal Kimyasal gereç uzaklaştırma
kimyasal gösterim chemical notation kimyasal gösterim

Cümle çevirisi için çevir butonuna tıklayın: • kimya ingilizcesi nedir
 • "kimya ingilizce"
 • kimya ingilizce ne demek
 • kimya ingilizce çeviri
 • kimya ingilizce tercümesi
 • kimya ingilizce anlamı
 • kimya ingilizce karşılığı
 • kimya kelimesinin ingilizcesi
 • kimya cümle çevirisi
 • İngilizcede kimya ne demek
 • kimya sözcüğünün ingilizcesi
 • kimya sözlük anlamları
 • kimya ingilizce nasıl yazılır
 • kimya kelimesinin ingilizce çevirisi
 • kimya ingilizce tanımı

 • © Tüm hakları saklıdır. 2011 . { İngilizce Blog | Tercüme Bürosu | Sözlük | ingilizce çeviri }

  Sözlük Sitesi