Türkçe İngilizce çeviri


fil

TÜRKÇE İNGİLİZCE
film şeridi gibi gözlerinin önünden geçmek (one’s life) flashes before his/her eyes film şeridi gibi gözlerinin önünden geçmek
filmde kötü adam baddie filmde kötü adam
file hücre basket cell file hücre
filmahmudi ağacı big tree filmahmudi ağacı
filtreli mercek bloomed lens filtreli mercek
filtreleme blooming filtreleme
filiz vermek burgeon filiz vermek
fil calf fil
filme alma camera shooting filme alma
filme alma, çekim camera shooting filme alma, çekim
Filistin canaan Filistin
filinta carbine filinta
file başlık caul file başlık
filiz clasper filiz
filbahri clematis filbahri
filmi izlemek için buraya tıklayın click here to watch the movie filmi izlemek için buraya tıklayın
filika serdümeni coxswain filika serdümeni
filozofi bölümü department of philosophy filozofi bölümü
fil gibi yemek eat like a horse fil gibi yemek
fil elephant fil
Fil kulağı; İnce taneli yassısünger (seramik) Elephant ear Fil kulağı; İnce taneli yassısünger (seramik)
Fil derisi oluşumu(seramik) Elephant skin effect Fil derisi oluşumu(seramik)
fili doları fiji dollar fili doları
filaman, ince tel filament filaman, ince tel
Filament Filament Filament
Filament kaplama Filament coating Filament kaplama
Filament ısıtma Filament heating Filament ısıtma
Filament ısıtmaakımı Filament heating current Filament ısıtmaakımı
Filament sayısı Filament number Filament sayısı
Filament doyumu Filament saturation Filament doyumu
Filaman gerilimi Filament voltage Filaman gerilimi
filament iplik filament yarn filament iplik
filar mikrometresi filar micrometer filar mikrometresi
file filet file
fileto filet fileto
filipin adaları yerlisi filipino filipin adaları yerlisi
filler filler filler
Fileto Fillet Fileto
Fileto biftek Fillet steak Fileto biftek
film film film
film arşivi, filmlik film archive film arşivi, filmlik
film altlığı film base film altlığı
Film kaynama Film boiling Film kaynama
film makinesi, kamera, alıcı film camera film makinesi, kamera, alıcı
film kaseti film cartridge film kaseti
Film kasedi Film casette Film kasedi
film yapıştırıcısı, zamk film cement film yapıştırıcısı, zamk
film devre film circuit film devre
Film kurutma kabı Film desiccator Film kurutma kabı
film bozulması film distortion film bozulması
Film kurutucusu Film dryer Film kurutucusu
Film sütsüsü Film emulsion Film sütsüsü
film kütüphanesi, film arşivi film library film kütüphanesi, film arşivi
film yapımcısı film maker film yapımcısı
film okuyucu, film verici, film yayın aygıtı film pickup film okuyucu, film verici, film yayın aygıtı
film yapımcısı film producer film yapımcısı
film gösterme makinesi, projektör, gösterici film projector film gösterme makinesi, projektör, gösterici
film okuyucu film reader film okuyucu
film kaydedici film recorder film kaydedici
film kaydı film recording film kaydı
film bobini, makara film reel film bobini, makara
Film direnç Film resistor Film direnç
film okuyucu, film verici film scanner film okuyucu, film verici
film tarama film scanning film tarama
filme alma, film çevirme, film çekme film shooting filme alma, film çevirme, film çekme
Film hızı Film speed Film hızı
film hızı, film duyarlığı film speed film hızı, film duyarlığı
film bobini, makara film spool film bobini, makara
film yıldızı film star film yıldızı
film stüdyosu film studio film stüdyosu
film bazşlığı film titling film bazşlığı
film yazarı film writer film yazarı
Film kaplı tablet Film-Coated Tablet Film kaplı tablet
film ile dizmek filmset film ile dizmek
Film kalınlıkölçeri Film-thickness meter Film kalınlıkölçeri
Filtre Filter Filtre
Filtre geri yıkaması Filter backwashing Filtre geri yıkaması
filtre torbası filter bag filtre torbası
filtre havuzu filter bed filtre havuzu
Filtre baypas hattı Filter bypass line Filtre baypas hattı
Filtre kartuşu, filtre peteği Filter cartridge Filtre kartuşu, filtre peteği
Filtre aktarma valfi Filter changeover valve Filtre aktarma valfi
filtre bobini filter choke filtre bobini
filtre bezi, süzme bezi filter cloth filtre bezi, süzme bezi
filtre çakılı filter gravel filtre çakılı
Filtre tutucu ayak Filter head Filtre tutucu ayak
Filtre bütünlük testi Filter Integrity Test Filtre bütünlük testi
filtre kapağı filter lid filtre kapağı
filtre kâğıdı, süzgeç kâğıdı filter paper filtre kâğıdı, süzgeç kâğıdı
Filtre/Süzgeç kağıdı Filter Paper Filtre/Süzgeç kağıdı
Filtre taşıyıcısı Filter retainer Filtre taşıyıcısı
Filtre eleği Filter screen Filtre eleği
filterli sigara filter tip filterli sigara
Filtreli sigaralar Filter tipped cigarettes Filtreli sigaralar
Filtre aktarma valfi, filtre değiştirme valfi Filter transfer valve Filtre aktarma valfi, filtre değiştirme valfi
Filitre anahtarı Filter wrench Filitre anahtarı
filtreden geçebilen, süzülebilir filterable filtreden geçebilen, süzülebilir
filtreleme filtering filtreleme
Filtreye uyum Filtration ability Filtreye uyum
filum filum filum

Cümle çevirisi sonucu:
Çevirisi yapılan cümle...
 • fil ingilizcesi nedir
 • "fil ingilizce"
 • fil ingilizce ne demek
 • fil ingilizce çeviri
 • fil ingilizce tercümesi
 • fil ingilizce anlamı
 • fil ingilizce karşılığı
 • fil kelimesinin ingilizcesi
 • fil cümle çevirisi
 • İngilizcede fil ne demek
 • fil sözcüğünün ingilizcesi
 • fil sözlük anlamları
 • fil ingilizce nasıl yazılır
 • fil kelimesinin ingilizce çevirisi
 • fil ingilizce tanımı

 • © Tüm hakları saklıdır. 2011 . { İngilizce Blog | Tercüme Bürosu | Sözlük | Türkçe İngilizce çeviri | ingilizce çeviri }

  Sözlük Sitesi