Türkçe İngilizce çeviri


dil

TÜRKÇE İNGİLİZCE
Dil Tongue Dil
dil tongue, language dil
dil language dil
DİL LINGO DİL
dil linguiform dil
DİL SPEECH DİL
dil spline dil
dil prominent dil
dil dialect dil
dil key dil
DİL CLAPPER DİL
dil ailesi linguistic family dil ailesi
Dil altı (tıp) Hypoglossal Dil altı (tıp)
Dil altı siniri (tıp) Hypoglossal nerve Dil altı siniri (tıp)
dil altında bulunan sublingual dil altında bulunan
Dil ameliyatı Glossectomy Dil ameliyatı
dil atlası linguistic atlas dil atlası
Dil bağı (tıp) Tongue-tie Dil bağı (tıp)
dil balığı tonguefish dil balığı
Dil balığı Sole (fish) Dil balığı
dil balığı windowpane dil balığı
DİL BALIĞI FLUKE DİL BALIĞI
Dil balığı filetosu Fillets of sole Dil balığı filetosu
dil barajı language barrier dil barajı
dil basacağı tongue spatula dil basacağı
Dil bastırıcı (tıp) Tongue depressor Dil bastırıcı (tıp)
dil belirtimleri el kitabı language specifications manual dil belirtimleri el kitabı
dil biçiminde linguiform dil biçiminde
dil bilgisi grammar dil bilgisi
dil bilgisi araçları spelling tools menu) dil bilgisi araçları
dil bilgisi kılavuzu grammar checker dil bilgisi kılavuzu
dil bilim linguistics dil bilim
dil bilimci linguistic scientist dil bilimci
dil bilimi linguistics dil bilimi
dil çevirici language translator dil çevirici
dil çeviricisi language translator dil çeviricisi
dil dersi language lesson dil dersi
dil devrimi linguistic revolution dil devrimi
dil deyimi language statement dil deyimi
DİL DÖKEN GLIB DİL DÖKEN
DİL DÖKEREK ELDE ETMEK COAX DİL DÖKEREK ELDE ETMEK
DİL DÖKMEK COAX DİL DÖKMEK
DİL DÖKMEK WHEEDLE DİL DÖKMEK
dil dönüştürme programı language conversion program dil dönüştürme programı
dil düzeyi linguistic level dil düzeyi
dil formatı language format dil formatı
dil grubu linguistic group dil grubu
dil haritası linguistic chart dil haritası
dil hizmeti sağlayıcısı (çeviri şirketi/bürosu vb) language service provider dil hizmeti sağlayıcısı (çeviri şirketi/bürosu vb)
DİL İLE ÇIKARILAN SES LINGUAL DİL İLE ÇIKARILAN SES
dil iltihabı glossitis dil iltihabı
dil işlemcisi language processor dil işlemcisi
dil işleme language processing dil işleme
dil işleyiciler, dil işlemciler language processors dil işleyiciler, dil işlemciler
dil kemiği hyoid dil kemiği
Dil laboratuarı Language laboratory Dil laboratuarı
dil okulu language school dil okulu
dil öğrenimi language learning dil öğrenimi
dil öğretimi language teaching dil öğretimi
dil öğretiminde çeviri translation in lt dil öğretiminde çeviri
dil özelliği language property dil özelliği
DİL PASI FUR DİL PASI
dil pensi tongue depressor dil pensi
Dil Peyniri String Cheese Dil Peyniri
dil sürçmesi tongue twister dil sürçmesi
dil sürçmesi lapsus linguae dil sürçmesi
dil sürçmesi slip of the tongue dil sürçmesi
dil tarihlemesi glottochronology dil tarihlemesi
dil topluluğu, dilsel topluluk linguistic community dil topluluğu, dilsel topluluk
dil topluluğu, dilsel topluluk speech community dil topluluğu, dilsel topluluk
dil tutulması tongue tie dil tutulması
DİL UZATILAMAZ UNASSAILABLE DİL UZATILAMAZ
DİL UZATMA ATTACK DİL UZATMA
DİL UZATMAK RAIL DİL UZATMAK
dil uzatmak rail at dil uzatmak
DİL UZATMAK DEFAME DİL UZATMAK
DİL UZATMAK ATTACK DİL UZATMAK
dil uzatmak, aleyhinde olmak impugn dil uzatmak, aleyhinde olmak
dil uzmanı linguist dil uzmanı
dil uzmanı philologist dil uzmanı
dil vuruşu yapmak (çalgı) tongue dil vuruşu yapmak (çalgı)
Dil yangısı (tıp) Glossitis Dil yangısı (tıp)
dil yorumlayıcı language interpreter dil yorumlayıcı
dil yorumlayıcısı language interpreter dil yorumlayıcısı
dil, lisan language dil, lisan
Dil;Lisan Language Dil;Lisan
dilaltı absorpsiyon sublingual absorption dilaltı absorpsiyon
dilaltı bezi sublingual gland dilaltı bezi
Dilaltı spreyi Sublingual Spray Dilaltı spreyi
Dilaltı tablet Sublingual Tablet Dilaltı tablet
Dilaltı uygulama Sublingual use Dilaltı uygulama
Dilantin Dilantin Dilantin
dilatasyon dilatation dilatasyon
dilatasyon dilation dilatasyon
dilatometre, genleşmeölçer dilatometer dilatometre, genleşmeölçer
dilatör dilatator dilatör
dilatör dilator dilatör
dilbalığı sole dilbalığı
DİLBALIĞI ETİ (TEK PARÇA) FLITCH DİLBALIĞI ETİ (TEK PARÇA)
dilbilgisel grammatical dilbilgisel

Cümle çevirisi için çevir butonuna tıklayın: • dil ingilizcesi nedir
 • "dil ingilizce"
 • dil ingilizce ne demek
 • dil ingilizce çeviri
 • dil ingilizce tercümesi
 • dil ingilizce anlamı
 • dil ingilizce karşılığı
 • dil kelimesinin ingilizcesi
 • dil cümle çevirisi
 • İngilizcede dil ne demek
 • dil sözcüğünün ingilizcesi
 • dil sözlük anlamları
 • dil ingilizce nasıl yazılır
 • dil kelimesinin ingilizce çevirisi
 • dil ingilizce tanımı

 • © Tüm hakları saklıdır. 2011 . { İngilizce Blog | Tercüme Bürosu | Sözlük | ingilizce çeviri }

  Sözlük Sitesi