Türkçe İngilizce çeviri


dil

TÜRKÇE İNGİLİZCE
dilediği gibi After his own heart dilediği gibi
dilekçe application dilekçe
dillere destan olmak become a byword dillere destan olmak
dile beg dile
dilen beg dilen
dilenmek beg dilenmek
dilenci beggar dilenci
dilenci çapkın beggar dilenci çapkın
dilencilik beggardom dilencilik
Dilenciye hıyar vermişler eğridir diye beğenmemiş Beggars can’t be choosers Dilenciye hıyar vermişler eğridir diye beğenmemiş
dilencilik beggary dilencilik
dilen cadge dilen
dilenci cadger dilenci
Dilimizi konuşabiliyor musunuz ? Can you speak our language? Dilimizi konuşabiliyor musunuz ?
dilici chopper dilici
dilimli, ucu eğri ve sivri cuspidate dilimli, ucu eğri ve sivri
dilimlemek cut dilimlemek
dilimlere ayır cut into slices dilimlere ayır
dilimler kes cut slices from dilimler kes
dilbilim bölümü department of linguistics dilbilim bölümü
dilek desiderative dilek
dilek desire dilek
dil dialect dil
Dilitalin Digitalin Dilitalin
Dilantin Dilantin Dilantin
dilatasyon dilatation dilatasyon
dilatör dilatator dilatör
dilatasyon dilation dilatasyon
dilatometre, genleşmeölçer dilatometer dilatometre, genleşmeölçer
dilatör dilator dilatör
dilüe et dilute dilüe et
dilüsyon dilution dilüsyon
diluvyum diluvium diluvyum
dilenci kızı doxy dilenci kızı
dilsiz dumb dilsiz
dilsiz sessiz aptal budala dumb dilsiz sessiz aptal budala
dilsiz, dili tutulmus, sessiz, k. dili sersem, kafasiz, budala Dumb dilsiz, dili tutulmus, sessiz, k. dili sersem, kafasiz, budala
dilsiz anten dumb aerial dilsiz anten
dilsizlik dumbness dilsizlik
dilsizlik, dili tutulma dumbness dilsizlik, dili tutulma
dilsiz dummy dilsiz
dilek entreat dilek
dilde aşırı yapmacık, dolambaçlı deyim euphuism dilde aşırı yapmacık, dolambaçlı deyim
Dil balığı filetosu Fillets of sole Dil balığı filetosu
Dilden dile From mouth to mouth Dilden dile
dile getirmek give utterance to dile getirmek
Dil ameliyatı Glossectomy Dil ameliyatı
dilbirim glosseme dilbirim
dil iltihabı glossitis dil iltihabı
Dil yangısı (tıp) Glossitis Dil yangısı (tıp)
dilbilimi glossology dilbilimi
dil tarihlemesi glottochronology dil tarihlemesi
dil bilgisi grammar dil bilgisi
dilbilgisi grammar dilbilgisi
dil bilgisi kılavuzu grammar checker dil bilgisi kılavuzu
dilbilgisi-çeviri yöntemi grammar translation method dilbilgisi-çeviri yöntemi
dilbilgisel grammatical dilbilgisel
dilbilgisel çözümleme grammatical analysis dilbilgisel çözümleme
dilbilgisellik grammaticality dilbilgisellik
dilbilgiselleşme grammaticalization dilbilgiselleşme
diline dolamak harp on the same string diline dolamak
dilinin ucunda olmak have on the tip of one’s tongue dilinin ucunda olmak
dil kemiği hyoid dil kemiği
Dil altı (tıp) Hypoglossal Dil altı (tıp)
Dil altı siniri (tıp) Hypoglossal nerve Dil altı siniri (tıp)
dilini anlamıyorum I don’t understand your language dilini anlamıyorum
Dilbilime Giriş Introduction to Linguistics Dilbilime Giriş
dilin özelliklerini taşıyan idiomatic dilin özelliklerini taşıyan
dilemek implore dilemek
dil uzatmak, aleyhinde olmak impugn dil uzatmak, aleyhinde olmak
dilsiz inarticulate dilsiz
dilim içi işaretleşme in-slot signalling dilim içi işaretleşme
dili uzun insolent dili uzun
dile invoke dile
dilde izotopi, yerdeşlik isotopy dilde izotopi, yerdeşlik
dil key dil
dil language dil
dil, lisan language dil, lisan
Dil;Lisan Language Dil;Lisan
dil barajı language barrier dil barajı
dil dönüştürme programı language conversion program dil dönüştürme programı
dil formatı language format dil formatı
dil yorumlayıcı language interpreter dil yorumlayıcı
dil yorumlayıcısı language interpreter dil yorumlayıcısı
Dil laboratuarı Language laboratory Dil laboratuarı
dil öğrenimi language learning dil öğrenimi
dil dersi language lesson dil dersi
dil işleme language processing dil işleme
dil işlemcisi language processor dil işlemcisi
dil işleyiciler, dil işlemciler language processors dil işleyiciler, dil işlemciler
dil özelliği language property dil özelliği
dil okulu language school dil okulu
dil hizmeti sağlayıcısı (çeviri şirketi/bürosu vb) language service provider dil hizmeti sağlayıcısı (çeviri şirketi/bürosu vb)
dil belirtimleri el kitabı language specifications manual dil belirtimleri el kitabı
dil deyimi language statement dil deyimi
dil öğretimi language teaching dil öğretimi
dil çevirici language translator dil çevirici
dil çeviricisi language translator dil çeviricisi
dil sürçmesi lapsus linguae dil sürçmesi
dilbilime ait lingual dilbilime ait

Cümle çevirisi sonucu:
Çevirisi yapılan cümle...
 • dil ingilizcesi nedir
 • "dil ingilizce"
 • dil ingilizce ne demek
 • dil ingilizce çeviri
 • dil ingilizce tercümesi
 • dil ingilizce anlamı
 • dil ingilizce karşılığı
 • dil kelimesinin ingilizcesi
 • dil cümle çevirisi
 • İngilizcede dil ne demek
 • dil sözcüğünün ingilizcesi
 • dil sözlük anlamları
 • dil ingilizce nasıl yazılır
 • dil kelimesinin ingilizce çevirisi
 • dil ingilizce tanımı

 • © Tüm hakları saklıdır. 2011 . { İngilizce Blog | Tercüme Bürosu | Sözlük | Türkçe İngilizce çeviri | ingilizce çeviri }

  Sözlük Sitesi