Türkçe İngilizce çeviri


bilgisayar

TÜRKÇE İNGİLİZCE
bilgisayar minicomputer bilgisayar
bilgisayar computer bilgisayar
bilgisayar acil durum müdahale ekibi computer emergency response team (CERT) bilgisayar acil durum müdahale ekibi
bilgisayar ağ güvenliği computer network security bilgisayar ağ güvenliği
bilgisayar ağı computer network bilgisayar ağı
bilgisayar ağı yönetimi network administration bilgisayar ağı yönetimi
bilgisayar ağı, bilişim ağı computer network bilgisayar ağı, bilişim ağı
bilgisayar aksesuarı computer accessory bilgisayar aksesuarı
bilgisayar aracılığıyla toplantı computer conferencing bilgisayar aracılığıyla toplantı
bilgisayar arayüz birimi computer interface unit bilgisayar arayüz birimi
bilgisayar argosu, bilgisayarca computer jargon; compuspeak bilgisayar argosu, bilgisayarca
bilgisayar başarım analizi computer performance evaluation bilgisayar başarım analizi
bilgisayar bellek ünitesi computer memory unit bilgisayar bellek ünitesi
bilgisayar bilimi computer science bilgisayar bilimi
bilgisayar bilimi computer sciences bilgisayar bilimi
bilgisayar çevrimi computer cycle bilgisayar çevrimi
bilgisayar çevrimi machine cycle bilgisayar çevrimi
bilgisayar çıktısı printout bilgisayar çıktısı
bilgisayar çıktısı mikrofilm computer output microfilm bilgisayar çıktısı mikrofilm
Bilgisayar Denetimi Computer Control Bilgisayar Denetimi
Bilgisayar denetimli işlemler Computer controlled operations Bilgisayar denetimli işlemler
bilgisayar denetleme paketi computer audit package bilgisayar denetleme paketi
bilgisayar desteği computer utility bilgisayar desteği
bilgisayar destekli canlandırma computer aided animation bilgisayar destekli canlandırma
bilgisayar destekli çeviri computer-aided translation bilgisayar destekli çeviri
bilgisayar destekli çeviri computer-assisted translation bilgisayar destekli çeviri
Bilgisayar destekli çözümleme Computer-aided analysis Bilgisayar destekli çözümleme
bilgisayar destekli dağıtım computer-aided dispatch (CAD) bilgisayar destekli dağıtım
Bilgisayar destekli deneme ve muayene Computer-aided testing and inspection (CATI) Bilgisayar destekli deneme ve muayene
Bilgisayar destekli dizayn Computer Added design(computer-assested design) Bilgisayar destekli dizayn
bilgisayar destekli eğitim computer aided education bilgisayar destekli eğitim
bilgisayar destekli eğitim computer aided education, CAE bilgisayar destekli eğitim
bilgisayar destekli eğitim computer managed instruction bilgisayar destekli eğitim
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) Computer Aided Education Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
Bilgisayar destekli gereç seçimi Computer-aided materials selection Bilgisayar destekli gereç seçimi
bilgisayar destekli harita computer aided mapping (cam) bilgisayar destekli harita
bilgisayar destekli harita çizimi computer aided mapping (cam) bilgisayar destekli harita çizimi
bilgisayar destekli imalat computer aided manufacture, CAM bilgisayar destekli imalat
bilgisayar destekli imalat computer aided manufacturing (CAM) bilgisayar destekli imalat
Bilgisayar destekli imalat Computer integrated manufacturing (CIM) Bilgisayar destekli imalat
bilgisayar destekli kalite computer aided quality bilgisayar destekli kalite
bilgisayar destekli kartografya computer assisted cartography (cac)) bilgisayar destekli kartografya
Bilgisayar Destekli Mühendislik CAE Bilgisayar Destekli Mühendislik
bilgisayar destekli mühendislik computer aided engineering bilgisayar destekli mühendislik
Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM) Computer Aided Engineering Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM)
bilgisayar destekli ortak çalışma computer supported cooperative work bilgisayar destekli ortak çalışma
bilgisayar destekli öğretim computer aided instruction bilgisayar destekli öğretim
bilgisayar destekli öğretim computer assisted instruction bilgisayar destekli öğretim
bilgisayar destekli öğretim computer assisted instructlon bilgisayar destekli öğretim
bilgisayar destekli öğretim computer-assisted instruction bilgisayar destekli öğretim
bilgisayar destekli öğretim intelligent tutoring system; ITS bilgisayar destekli öğretim
bilgisayar destekli sınama computer aided testing bilgisayar destekli sınama
Bilgisayar Destekli Sistem Mühendisliği CASE Bilgisayar Destekli Sistem Mühendisliği
bilgisayar destekli sohbet yazılımı chatterbot bilgisayar destekli sohbet yazılımı
Bilgisayar destekli süreç planlama Computer-aided process planning(CAPP) Bilgisayar destekli süreç planlama
bilgisayar destekli şekil verme computer aided tooling (CAT) bilgisayar destekli şekil verme
Bilgisayar destekli talaşlı imalat (BDTİ) Computer-aided machining (CAM) Bilgisayar destekli talaşlı imalat (BDTİ)
Bilgisayar Destekli Tasarım CAD Bilgisayar Destekli Tasarım
bilgisayar destekli tasarım computer aided design bilgisayar destekli tasarım
bilgisayar destekli tasarım computer aided design (CAD) bilgisayar destekli tasarım
bilgisayar destekli tasarım computer aided design, CAD bilgisayar destekli tasarım
bilgisayar destekli tasarım design automation bilgisayar destekli tasarım
Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) Computer Aided Design Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT)
Bilgisayar destekli tasarım (BDT) Computer-aided design (CAD) Bilgisayar destekli tasarım (BDT)
bilgisayar destekli tasarım/çizim/bilgisa-yar destekli üretim computer aided desing/drafting/computer aided manufacturing (cad/cam) bilgisayar destekli tasarım/çizim/bilgisa-yar destekli üretim
bilgisayar destekli taslak computer assisted drafting (cad) bilgisayar destekli taslak
bilgisayar destekli taslak hazırlama (müsvedde) ve tasarım computer assisted drafting/design (cadd) bilgisayar destekli taslak hazırlama (müsvedde) ve tasarım
bilgisayar destekli telefon görüşmesi computer assisted telephone interviewing (CATI) bilgisayar destekli telefon görüşmesi
bilgisayar destekli telefon uygulaması computer supported telephony application (CSTA) bilgisayar destekli telefon uygulaması
bilgisayar destekli tercüme computer-aided translation bilgisayar destekli tercüme
bilgisayar destekli tercüme computer-assisted translation bilgisayar destekli tercüme
bilgisayar destekli tercüme cat (computer aided translation) bilgisayar destekli tercüme
Bilgisayar Destekli Üretim Computer Added Manufacture(computer-assested manufacture) Bilgisayar Destekli Üretim
bilgisayar destekli üretim computer aided manufacturing bilgisayar destekli üretim
bilgisayar destekli üretim computer assisted manufacturing bilgisayar destekli üretim
Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ) Computer Aided Manufacturing Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ)
Bilgisayar destekli üretim / imâlat (BDÜ) Computer-aided manufacturing (CAM) Bilgisayar destekli üretim / imâlat (BDÜ)
Bilgisayar destekli veritabanı Computerized database Bilgisayar destekli veritabanı
bilgisayar destekli yayın computer aided publishing, CAP bilgisayar destekli yayın
bilgisayar destekli yazılım computer aided software, CAS bilgisayar destekli yazılım
Bilgisayar destekli yeniden yapılama Computer-aided reconstruction Bilgisayar destekli yeniden yapılama
bilgisayar destekli yönetim computer aided management bilgisayar destekli yönetim
bilgisayar destekli yönetim computer aside management bilgisayar destekli yönetim
bilgisayar devresi computer circuit bilgisayar devresi
bilgisayar dili computer language bilgisayar dili
bilgisayar dili machine language bilgisayar dili
Bilgisayar dilleri Computer languages Bilgisayar dilleri
bilgisayar donanımı computer hardware bilgisayar donanımı
bilgisayar dosyası computer file bilgisayar dosyası
bilgisayar döşemi computer installation bilgisayar döşemi
bilgisayar dükkanı computer store bilgisayar dükkanı
bilgisayar ekranı computer display bilgisayar ekranı
bilgisayar ekranı computer screen bilgisayar ekranı
bilgisayar endüstrisi computer industry bilgisayar endüstrisi
bilgisayar esaslı eğitim computer based training bilgisayar esaslı eğitim
bilgisayar felaketi computer disaster bilgisayar felaketi
bilgisayar formu fanfold paper bilgisayar formu
bilgisayar grafikleri computer graphics bilgisayar grafikleri
bilgisayar günlüğü computer log bilgisayar günlüğü
bilgisayar günlüğü log record of system events bilgisayar günlüğü

Cümle çevirisi için çevir butonuna tıklayın: • bilgisayar ingilizcesi nedir
 • "bilgisayar ingilizce"
 • bilgisayar ingilizce ne demek
 • bilgisayar ingilizce çeviri
 • bilgisayar ingilizce tercümesi
 • bilgisayar ingilizce anlamı
 • bilgisayar ingilizce karşılığı
 • bilgisayar kelimesinin ingilizcesi
 • bilgisayar cümle çevirisi
 • İngilizcede bilgisayar ne demek
 • bilgisayar sözcüğünün ingilizcesi
 • bilgisayar sözlük anlamları
 • bilgisayar ingilizce nasıl yazılır
 • bilgisayar kelimesinin ingilizce çevirisi
 • bilgisayar ingilizce tanımı

 • © Tüm hakları saklıdır. 2011 . { İngilizce Blog | Tercüme Bürosu | Sözlük | ingilizce çeviri }

  Sözlük Sitesi