Türkçe İngilizce çeviri


basit

TÜRKÇE İNGİLİZCE
basit backwoods basit
basit plain basit
BASİT EVERYDAY BASİT
BASİT SMALL BASİT
basit bare basit
BASİT FRUGAL BASİT
BASİT FRUGALLY BASİT
BASİT BASIC BASİT
BASİT POTTY BASİT
BASİT EASY BASİT
BASİT UNDEMANDING BASİT
BASİT PRIMITIVE BASİT
basit primitive basit
basit undesigning basit
basit native basit
BASİT JEJUNE BASİT
basit untutored basit
BASİT STRAIGHTFORWARD BASİT
basit simple basit
Basit bara Single busbar Basit bara
basit burma pure torsion basit burma
basit cevher monad basit cevher
basit spartan basit
BASİT FACILE BASİT
Basit çoğunluk Simple majority Basit çoğunluk
basit mickey mouse basit
Basit dekor (cam) Simple cut Basit dekor (cam)
basit detay simple feature basit detay
basit doğrulama basic authentication basit doğrulama
basit eğilme pure bending basit eğilme
basit faiz ordinary interest basit faiz
Basit faiz Simple interest Basit faiz
basit gelecek zaman simple future tense basit gelecek zaman
Basit Gelişigüzel Örnekleme Simple Random Sampling Basit Gelişigüzel Örnekleme
basit harmonik bileşen simple harmonic component basit harmonik bileşen
basit harmonik hareket simple harmonic motion basit harmonik hareket
basit rustic basit
BASİT İŞ PUSHOVER BASİT İŞ
BASİT CRUDE BASİT
basit single basit
BASİT İŞ PLAIN SAILING BASİT İŞ
BASİT İŞ MICKEY MOUSE BASİT İŞ
basit simplex basit
Basit çevrim Simple cycle Basit çevrim
basit kelime, yalın sözcük simple form basit kelime, yalın sözcük
Basit kesir; Astüleşke(mat.) Proper fraction Basit kesir; Astüleşke(mat.)
Basit kesme dekor (cam) Grey cut Basit kesme dekor (cam)
Basit kesme dekorlama(cam) Grey cutting Basit kesme dekorlama(cam)
Basit kırık Simple fracture Basit kırık
basit kırık, önemsiz kırık simple fracture basit kırık, önemsiz kırık
basit kiriş simple beam basit kiriş
basit konik harita simple conic chart basit konik harita
basit konik harita projeksiyonu simple conic map projection basit konik harita projeksiyonu
basit kübik primitive cubic basit kübik
basit makina simple machine basit makina
basit metin simple text basit metin
basit meyve simple fruit basit meyve
basit mikroskop simple microscope basit mikroskop
basit nesne erişim protokolü (ağ tabanlı objelerin bilgilerinin kolay edinilmesini sağlayan yazılım mimarisi) simple object access protocol (SOAP) basit nesne erişim protokolü (ağ tabanlı objelerin bilgilerinin kolay edinilmesini sağlayan yazılım mimarisi)
basit öznitelik değeri verme ( sayısal harita ) primitive ( digital mapping ) basit öznitelik değeri verme ( sayısal harita )
basit posta aktarma protokolü simple mail transfer protocol (SMTP) basit posta aktarma protokolü
basit çekme pure tensile basit çekme
basit sade simple basit sade
basit cümle simple sentence basit cümle
Basit sarkaç Simple pendulum Basit sarkaç
Basit Boyama Simple Staining Basit Boyama
basit sözcük simple word basit sözcük
basit sözlerle In plain terms basit sözlerle
basit sünme basic creep basit sünme
basit arabellek simple buffering basit arabellek
basit tarama, normal tarama sequential scanning basit tarama, normal tarama
basit akreditif simple letter of credit basit akreditif
basit ağ yönetim protokolü simple network management protocol basit ağ yönetim protokolü
basit yaprak simple leaf basit yaprak
BASİT YAŞAMAK RUSTICATE BASİT YAŞAMAK
basit, bileşik olmayan Simple basit, bileşik olmayan
basit, sıradan, lüks olmayan spartan basit, sıradan, lüks olmayan
basit, yalın simplificative basit, yalın
BASİT FOOLPROOF BASİT
basitleşme simplification basitleşme
basitleştir simplificate basitleştir
basitleştir simplify basitleştir
BASİT COUNTRIFIED BASİT
Basitleştirilmiş beyan usulü Simplified procedure Basitleştirilmiş beyan usulü
basitleştirme simpli fication basitleştirme
basitleştirme simplification basitleştirme
BASİTLEŞTİRME FACILITATION BASİTLEŞTİRME
BASİTLEŞTİRME SIMPLIFICATION BASİTLEŞTİRME
basitleştirme kanunu law of simplification basitleştirme kanunu
basitleştirme, sadeleştirme simplification basitleştirme, sadeleştirme
basitleştirmek simplify basitleştirmek
BASİT SIMPLISTIC BASİT
BASİT SIMPLIFICATIVE BASİT
BASİTLEŞTİRMEK SIMPLIFY BASİTLEŞTİRMEK
basitleştirmek, sadeleştirmek, kolaylaştırmak Simplify basitleştirmek, sadeleştirmek, kolaylaştırmak
basitlik simpleness basitlik
basitlik simplicity basitlik
BASİT SIMPLEX BASİT
BASİT SIMPLE BASİT
BASİTLİK HOMELINESS BASİTLİK

Cümle çevirisi için çevir butonuna tıklayın:

 • basit ingilizcesi nedir
 • "basit ingilizce"
 • basit ingilizce ne demek
 • basit ingilizce çeviri
 • basit ingilizce tercümesi
 • basit ingilizce anlamı
 • basit ingilizce karşılığı
 • basit kelimesinin ingilizcesi
 • basit cümle çevirisi
 • İngilizcede basit ne demek
 • basit sözcüğünün ingilizcesi
 • basit sözlük anlamları
 • basit ingilizce nasıl yazılır
 • basit kelimesinin ingilizce çevirisi
 • basit ingilizce tanımı

 • © Tüm hakları saklıdır. 2011 . { İngilizce Blog | Tercüme Bürosu | Sözlük | Türkçe İngilizce çeviri | ingilizce çeviri }

  Sözlük Sitesi