Türkçe İngilizce çeviri


basit

TÜRKÇE İNGİLİZCE
basit arcadia basit
basitrasin bacitracin basitrasin
Basitrasin (tıp) Bacitracin Basitrasin (tıp)
basit backwoods basit
basit bare basit
basit doğrulama basic authentication basit doğrulama
basit sünme basic creep basit sünme
Basit Işık Mikroskobu Bright Field Microscope Basit Işık Mikroskobu
basit dalgaboyu bölmeli çoklama coarse wavelength division multiplexing (CWDM) basit dalgaboyu bölmeli çoklama
basit elementary basit
Basit kesme dekor (cam) Grey cut Basit kesme dekor (cam)
Basit kesme dekorlama(cam) Grey cutting Basit kesme dekorlama(cam)
basit homely basit
basit sözlerle In plain terms basit sözlerle
basitleştirme kanunu law of simplification basitleştirme kanunu
basitleştir make simpler basitleştir
basit mickey mouse basit
basit cevher monad basit cevher
basit native basit
basit faiz ordinary interest basit faiz
basit plain basit
basit primitive basit
basit öznitelik değeri verme ( sayısal harita ) primitive ( digital mapping ) basit öznitelik değeri verme ( sayısal harita )
basit kübik primitive cubic basit kübik
Basit kesir; Astüleşke(mat.) Proper fraction Basit kesir; Astüleşke(mat.)
basit eğilme pure bending basit eğilme
basit çekme pure tensile basit çekme
basit burma pure torsion basit burma
basit ve rahatsız, kaba saba rough and ready basit ve rahatsız, kaba saba
basit rustic basit
basit tarama, normal tarama sequential scanning basit tarama, normal tarama
basit simple basit
basit sade simple basit sade
basit, bileşik olmayan Simple basit, bileşik olmayan
basitlik simple basitlik
basit kiriş simple beam basit kiriş
basit arabellek simple buffering basit arabellek
basit konik harita simple conic chart basit konik harita
basit konik harita projeksiyonu simple conic map projection basit konik harita projeksiyonu
Basit dekor (cam) Simple cut Basit dekor (cam)
Basit çevrim Simple cycle Basit çevrim
basit detay simple feature basit detay
basit kelime, yalın sözcük simple form basit kelime, yalın sözcük
Basit kırık Simple fracture Basit kırık
basit kırık, önemsiz kırık simple fracture basit kırık, önemsiz kırık
basit meyve simple fruit basit meyve
basit gelecek zaman simple future tense basit gelecek zaman
basit harmonik bileşen simple harmonic component basit harmonik bileşen
basit harmonik hareket simple harmonic motion basit harmonik hareket
Basit faiz Simple interest Basit faiz
basit yaprak simple leaf basit yaprak
basit akreditif simple letter of credit basit akreditif
basit makina simple machine basit makina
basit posta aktarma protokolü simple mail transfer protocol (SMTP) basit posta aktarma protokolü
Basit çoğunluk Simple majority Basit çoğunluk
basit mikroskop simple microscope basit mikroskop
basit ağ yönetim protokolü simple network management protocol basit ağ yönetim protokolü
basit nesne erişim protokolü (ağ tabanlı objelerin bilgilerinin kolay edinilmesini sağlayan yazılım mimarisi) simple object access protocol (SOAP) basit nesne erişim protokolü (ağ tabanlı objelerin bilgilerinin kolay edinilmesini sağlayan yazılım mimarisi)
Basit sarkaç Simple pendulum Basit sarkaç
Basit Gelişigüzel Örnekleme Simple Random Sampling Basit Gelişigüzel Örnekleme
basit cümle simple sentence basit cümle
Basit Boyama Simple Staining Basit Boyama
basit metin simple text basit metin
basit sözcük simple word basit sözcük
basitlik simpleness basitlik
basit simplex basit
basitleştirme simpli fication basitleştirme
basitlik simplicity basitlik
basitleştir simplificate basitleştir
basitleşme simplification basitleşme
basitleştirme simplification basitleştirme
basitleştirme, sadeleştirme simplification basitleştirme, sadeleştirme
basit, yalın simplificative basit, yalın
Basitleştirilmiş beyan usulü Simplified procedure Basitleştirilmiş beyan usulü
basitleştir simplify basitleştir
basitleştirmek simplify basitleştirmek
basitleştirmek, sadeleştirmek, kolaylaştırmak Simplify basitleştirmek, sadeleştirmek, kolaylaştırmak
basit single basit
Basit bara Single busbar Basit bara
basit çiçek single flower basit çiçek
Basit sargılı Single wound Basit sargılı
Basit radyal türbin Single-rotation radial-flow turbine Basit radyal türbin
basit kadın slag basit kadın
basit spartan basit
basit, sıradan, lüks olmayan spartan basit, sıradan, lüks olmayan
basit kafes truss basit kafes
basit undesigning basit
basit untutored basit

Cümle çevirisi sonucu:
Çevirisi yapılan cümle...
 • basit ingilizcesi nedir
 • "basit ingilizce"
 • basit ingilizce ne demek
 • basit ingilizce çeviri
 • basit ingilizce tercümesi
 • basit ingilizce anlamı
 • basit ingilizce karşılığı
 • basit kelimesinin ingilizcesi
 • basit cümle çevirisi
 • İngilizcede basit ne demek
 • basit sözcüğünün ingilizcesi
 • basit sözlük anlamları
 • basit ingilizce nasıl yazılır
 • basit kelimesinin ingilizce çevirisi
 • basit ingilizce tanımı

 • © Tüm hakları saklıdır. 2011 . { İngilizce Blog | Tercüme Bürosu | Sözlük | Türkçe İngilizce çeviri | ingilizce çeviri }

  Sözlük Sitesi