Türkçe İngilizce çeviri


basit

TÜRKÇE İNGİLİZCE
basit arcadia basit
basitrasin bacitracin basitrasin
Basitrasin (tıp) Bacitracin Basitrasin (tıp)
basit backwoods basit
basit bare basit
BASİT BASIC BASİT
basit doğrulama basic authentication basit doğrulama
basit sünme basic creep basit sünme
Basit Işık Mikroskobu Bright Field Microscope Basit Işık Mikroskobu
BASİTLEŞTİRMEK CHASTEN BASİTLEŞTİRMEK
basit dalgaboyu bölmeli çoklama coarse wavelength division multiplexing (CWDM) basit dalgaboyu bölmeli çoklama
BASİT COUNTRIFIED BASİT
BASİT CRUDE BASİT
BASİT EASY BASİT
BASİT ELEMENTAL BASİT
basit elementary basit
BASİT EVERYDAY BASİT
BASİT FACILE BASİT
BASİTLEŞTİRME FACILITATION BASİTLEŞTİRME
BASİT FOOLPROOF BASİT
BASİT FRUGAL BASİT
BASİT FRUGALLY BASİT
Basit kesme dekor (cam) Grey cut Basit kesme dekor (cam)
Basit kesme dekorlama(cam) Grey cutting Basit kesme dekorlama(cam)
BASİTLİK HOMELINESS BASİTLİK
basit homely basit
BASİT HUMBLE BASİT
basit sözlerle In plain terms basit sözlerle
BASİT ŞEY JAM BASİT ŞEY
BASİT JEJUNE BASİT
basitleştirme kanunu law of simplification basitleştirme kanunu
basitleştir make simpler basitleştir
BASİT İŞ MICKEY MOUSE BASİT İŞ
basit mickey mouse basit
basit cevher monad basit cevher
basit native basit
basit faiz ordinary interest basit faiz
BASİT SES PHONE BASİT SES
BASİT İŞ PICNIC BASİT İŞ
BASİT İŞ PIE BASİT İŞ
BASİT İŞ PLAIN SAILING BASİT İŞ
basit plain basit
BASİTE İNDİRGEMEK POPULARIZE BASİTE İNDİRGEMEK
BASİT POTTY BASİT
BASİT PRIMITIVE BASİT
BASİTLİK PRIMITIVENESS BASİTLİK
basit primitive basit
basit öznitelik değeri verme ( sayısal harita ) primitive ( digital mapping ) basit öznitelik değeri verme ( sayısal harita )
basit kübik primitive cubic basit kübik
Basit kesir; Astüleşke(mat.) Proper fraction Basit kesir; Astüleşke(mat.)
basit eğilme pure bending basit eğilme
basit çekme pure tensile basit çekme
basit burma pure torsion basit burma
BASİT İŞ PUSHOVER BASİT İŞ
basit ve rahatsız, kaba saba rough and ready basit ve rahatsız, kaba saba
BASİT YAŞAMAK RUSTICATE BASİT YAŞAMAK
basit rustic basit
basit tarama, normal tarama sequential scanning basit tarama, normal tarama
BASİT SIMPLE BASİT
BASİT SIMPLEX BASİT
BASİTLİK SIMPLICITY BASİTLİK
BASİTLEŞTİRME SIMPLIFICATION BASİTLEŞTİRME
BASİT SIMPLIFICATIVE BASİT
BASİTLEŞTİRMEK SIMPLIFY BASİTLEŞTİRMEK
BASİT SIMPLISTIC BASİT
basit simple basit
basit sade simple basit sade
basit, bileşik olmayan Simple basit, bileşik olmayan
basitlik simple basitlik
basit kiriş simple beam basit kiriş
basit arabellek simple buffering basit arabellek
basit konik harita simple conic chart basit konik harita
basit konik harita projeksiyonu simple conic map projection basit konik harita projeksiyonu
Basit dekor (cam) Simple cut Basit dekor (cam)
Basit çevrim Simple cycle Basit çevrim
basit detay simple feature basit detay
basit kelime, yalın sözcük simple form basit kelime, yalın sözcük
Basit kırık Simple fracture Basit kırık
basit kırık, önemsiz kırık simple fracture basit kırık, önemsiz kırık
basit meyve simple fruit basit meyve
basit gelecek zaman simple future tense basit gelecek zaman
basit harmonik bileşen simple harmonic component basit harmonik bileşen
basit harmonik hareket simple harmonic motion basit harmonik hareket
Basit faiz Simple interest Basit faiz
basit yaprak simple leaf basit yaprak
basit akreditif simple letter of credit basit akreditif
basit makina simple machine basit makina
basit posta aktarma protokolü simple mail transfer protocol (SMTP) basit posta aktarma protokolü
Basit çoğunluk Simple majority Basit çoğunluk
basit mikroskop simple microscope basit mikroskop
basit ağ yönetim protokolü simple network management protocol basit ağ yönetim protokolü
basit nesne erişim protokolü (ağ tabanlı objelerin bilgilerinin kolay edinilmesini sağlayan yazılım mimarisi) simple object access protocol (SOAP) basit nesne erişim protokolü (ağ tabanlı objelerin bilgilerinin kolay edinilmesini sağlayan yazılım mimarisi)
Basit sarkaç Simple pendulum Basit sarkaç
Basit Gelişigüzel Örnekleme Simple Random Sampling Basit Gelişigüzel Örnekleme
basit cümle simple sentence basit cümle
Basit Boyama Simple Staining Basit Boyama
basit metin simple text basit metin
basit sözcük simple word basit sözcük
basitlik simpleness basitlik
basit simplex basit

Cümle çevirisi sonucu:
Çevirisi yapılan cümle...
 • basit ingilizcesi nedir
 • "basit ingilizce"
 • basit ingilizce ne demek
 • basit ingilizce çeviri
 • basit ingilizce tercümesi
 • basit ingilizce anlamı
 • basit ingilizce karşılığı
 • basit kelimesinin ingilizcesi
 • basit cümle çevirisi
 • İngilizcede basit ne demek
 • basit sözcüğünün ingilizcesi
 • basit sözlük anlamları
 • basit ingilizce nasıl yazılır
 • basit kelimesinin ingilizce çevirisi
 • basit ingilizce tanımı

 • © Tüm hakları saklıdır. 2011 . { İngilizce Blog | Tercüme Bürosu | Sözlük | Türkçe İngilizce çeviri | ingilizce çeviri }

  Sözlük Sitesi  RSS