Türkçe İngilizce çeviri


VADE

TÜRKÇE İNGİLİZCE
VADE CREDIT VADE
Vade Maturity Vade
vade mature vade
VADE MATURENESS VADE
VADE MATURITY VADE
Vade Maturity, due date, term Vade
VADE EXPIRATION VADE
VADE EXPIRY VADE
VADE DATE VADE
vade due vade
VADE DEFERMENT VADE
vade delay vade
VADE TENOR VADE
vade term vade
VADE PROMPT VADE
VADE TIME VADE
vade time vade
vade bitimi, son, bitim expiry vade bitimi, son, bitim
vade dilimlerine göre net likidite açığı net liquidity deficit according to the maturity segments vade dilimlerine göre net likidite açığı
Vade farkına tabi olmak To be subject to delay charge Vade farkına tabi olmak
vade geçtikten sonra after date vade geçtikten sonra
Vade kısıtlaması Maturity limitation Vade kısıtlaması
Vade limanına kadar navlun ödenmiş teslim Cost and freight (CFR) Vade limanına kadar navlun ödenmiş teslim
Vade limanına kadar navlun ve sigorta ödenmiş teslim Cost, insurance and freight (CİF) Vade limanına kadar navlun ve sigorta ödenmiş teslim
Vade müddeti / sonu Maturity date Vade müddeti / sonu
Vade müddeti, vade sonu Maturity date Vade müddeti, vade sonu
Vade riski Maturity risk Vade riski
Vade sonu Due day Vade sonu
Vade Sonu Değeri Maturity Value Vade Sonu Değeri
Vade sonu getirisi Yield to maturity Vade sonu getirisi
Vade tarihi Maturity date Vade tarihi
Vade tarihi Maturity date, date of maturity, due date Vade tarihi
vade tarihi matured date vade tarihi
vade tarihi expiration date vade tarihi
vade tarihi date of maturity vade tarihi
vade tarihi final maturity vade tarihi
vade tarihi, ödeme tarihi due date vade tarihi, ödeme tarihi
Vade uyumsuzluğu Maturity mismatch Vade uyumsuzluğu
Vade, vade sonu Maturity Vade, vade sonu
Vadeden önce muacceliyet Acceleration maturity Vadeden önce muacceliyet
Vadeli Forward Vadeli
vadeli alışveriş, alivre satış time bargain vadeli alışveriş, alivre satış
vadeli borç time loan vadeli borç
vadeli döviz kuru forward exchange rate vadeli döviz kuru
Vadeli Faiz Oranı Takası/Değişimi Interest Rate Swap Vadeli Faiz Oranı Takası/Değişimi
vadeli fiyat forward price vadeli fiyat
vadeli hesap deposit account vadeli hesap
Vadeli hesap Time deposit account, forward account Vadeli hesap
Vadeli işlem sözleşmesi Future contract Vadeli işlem sözleşmesi
Vadeli İşlem Sözleşmesi (Futures Sözleşmesi) Futures Contract Vadeli İşlem Sözleşmesi (Futures Sözleşmesi)
Vadeli İşlem Sözleşmesi (Forward Sözleşmesi) Forward Contract Vadeli İşlem Sözleşmesi (Forward Sözleşmesi)
Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri Futures and option contracts Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri
Vadeli işlemler emtia borsası Futures commodities market Vadeli işlemler emtia borsası
Vadeli işlemler piyasası Futures market Vadeli işlemler piyasası
vadeli işlemler, vadeli sözleşmeler futures vadeli işlemler, vadeli sözleşmeler
Vadeli kambiyo Forward foreign exchange Vadeli kambiyo
vadeli kur forward rate vadeli kur
Vadeli kur anlaşmaları Forward rate agreement Vadeli kur anlaşmaları
vadeli mevduat term deposit vadeli mevduat
vadeli mevduat time deposit vadeli mevduat
vadeli mevduat time deposits vadeli mevduat
vadeli opsiyon option forward vadeli opsiyon
Vadeli ödeme Deferred payment, instalment payment Vadeli ödeme
Vadeli piyasa Forward market Vadeli piyasa
vadeli poliçe date draft vadeli poliçe
Vadeli poliçe Bill of exchange with a maturity date, time draft Vadeli poliçe
vadeli poliçe, süreli senet time bill vadeli poliçe, süreli senet
vadeli satın almak buy for account vadeli satın almak
Vadeli satış Forward sale Vadeli satış
vadeli satış futures sale vadeli satış
vadeli satmak settle for account vadeli satmak
vadeli senet prompt note vadeli senet
vadeli senet time draft vadeli senet
Vadeli Sigorta Riskleri Takasları Insurance Swaps Vadeli Sigorta Riskleri Takasları
vadeli sözleşme contract for futures vadeli sözleşme
vadeli sözleşme, vadeli kontrat forward contract vadeli sözleşme, vadeli kontrat
Vadeli Takas/Değişim Sözleşmesi Swap Contract Vadeli Takas/Değişim Sözleşmesi
vadesi belli olmayan ve istendiğinde ödenmesi gereken tahviller consols vadesi belli olmayan ve istendiğinde ödenmesi gereken tahviller
vadesi dolduğu halde aynı koşullarda yürürlükte kalan borç continued obligation vadesi dolduğu halde aynı koşullarda yürürlükte kalan borç
VADESİ DOLMUŞ DUE VADESİ DOLMUŞ
Vadesi geçen borç Aged debt Vadesi geçen borç
Vadesi geçmiş Overdue Vadesi geçmiş
Vadesi geçmiş kredi Overdue loan Vadesi geçmiş kredi
Vadesi geçmiş nakdi kredi Overdue cash loan Vadesi geçmiş nakdi kredi
vadesi geçmiş senet expired bill vadesi geçmiş senet
vadesi gelen bir senedin ödenmesi için borçluya tanınan süre grace period vadesi gelen bir senedin ödenmesi için borçluya tanınan süre
vadesi gelen temettü, ödenecek temettü dividend payable vadesi gelen temettü, ödenecek temettü
Vadesi gelince In the fullness of time Vadesi gelince
vadesi gelmek be due vadesi gelmek
vadesi gelmek become due vadesi gelmek
vadesi gelmek fail due vadesi gelmek
vadesi gelmek fall due vadesi gelmek
Vadesi gelmek To become due Vadesi gelmek
vadesi gelmiş faiz interest due vadesi gelmiş faiz
Vadesi gelmiş meblağ Amount due Vadesi gelmiş meblağ
vadesi gelmiş senet due bill vadesi gelmiş senet
Vadesi sona ermek Expiration of the maturity date Vadesi sona ermek
Vadesinde In due time Vadesinde
vadesinde ödeme pay at tenor vadesinde ödeme
vadesinden önce ödeme early payment vadesinden önce ödeme

Cümle çevirisi için çevir butonuna tıklayın: • VADE ingilizcesi nedir
 • "VADE ingilizce"
 • VADE ingilizce ne demek
 • VADE ingilizce çeviri
 • VADE ingilizce tercümesi
 • VADE ingilizce anlamı
 • VADE ingilizce karşılığı
 • VADE kelimesinin ingilizcesi
 • VADE cümle çevirisi
 • İngilizcede VADE ne demek
 • VADE sözcüğünün ingilizcesi
 • VADE sözlük anlamları
 • VADE ingilizce nasıl yazılır
 • VADE kelimesinin ingilizce çevirisi
 • VADE ingilizce tanımı

 • © Tüm hakları saklıdır. 2011 . { İngilizce Blog | Tercüme Bürosu | Sözlük | ingilizce çeviri }

  Sözlük Sitesi