İngilizce Türkçe çeviri


thirsty

İNGİLİZCE TÜRKÇE
thirsty susuz susuz
Thirsty Susamak, susamış olmak Susamak, susamış olmak
thirsty kurak kurak
thirsty susamış susamış
thirsty teşne teşne
thirsty s. susuz, susamis, tesne; kurak; cok istekli. thirstily i. kana kana, istiyakla. thirstiness i. susuzluk. s. susuz, susamis, tesne; kurak; cok istekli. thirstily i. kana kana, istiyakla. thirstiness i. susuzluk.
thirsty 1.susamış, 2.susatıcı 1.susamış, 2.susatıcı

Cümle çevirisi sonucu:
Çevirisi yapılan cümle...
 • thirsty Türkçesi nedir
 • thirsty Türkçesi
 • thirsty ne demek
 • thirsty Türkçe çeviri
 • thirsty tercümesi
 • thirsty cümle çevirisi
 • thirsty anlamı
 • thirsty Türkçe karşılığı
 • thirsty kelimesinin Türkçesi
 • "thirsty nedir"
 • thirsty tanımı
 • thirsty sözcüğünün Türkçesi
 • thirsty sözlük anlamları
 • thirsty Türkçe çevirisi
 • thirsty Türkçe ne demek
 • thirsty Türkçe anlamı

 • © Tüm hakları saklıdır. 2011 . { İngilizce Blog | Tercüme Bürosu | Sözlük | İngilizce Türkçe çeviri | ingilizce çeviri}

  Sözlük Sitesi  RSS