İngilizce Türkçe çeviri


require

İNGİLİZCE TÜRKÇE
REQUIRE EKSİK OLMAK EKSİK OLMAK
REQUIRE GEREKLİ OLMAK GEREKLİ OLMAK
REQUIRE GEREKMEK GEREKMEK
REQUIRE GEREKTİRMEK GEREKTİRMEK
REQUIRE İCAP ETMEK İCAP ETMEK
REQUIRE İHTİYACI OLMAK İHTİYACI OLMAK
REQUIRE İSTEMEK İSTEMEK
require gerektir gerektir
Require muhtaç olmak, ihtiyaç göstermek, gerekli bulmak muhtaç olmak, ihtiyaç göstermek, gerekli bulmak
require gerektirmek gerektirmek
require icap icap
require ihtiyaç ihtiyaç
require istemek istemek
require f. muhtac olmak, ihtiyac gostermek, gerekli bulmak; istemek, talep etmek. requirement i. gerek, icap, ihtiyac. f. muhtac olmak, ihtiyac gostermek, gerekli bulmak; istemek, talep etmek. requirement i. gerek, icap, ihtiyac.
require 1.istemek, gerektirmek, 2.dilemek, istemek, rica etmek 1.istemek, gerektirmek, 2.dilemek, istemek, rica etmek
require as an antecedent önceki gibi iste önceki gibi iste
require#to gerektir gerektir
require#to be gerektir gerektir
REQUIRED GEREKEN GEREKEN
REQUIRED LAZIM LAZIM
required v.iste:adj.gerekli v.iste:adj.gerekli
required gerekli gerekli
required carrier return istenen satırbaşı istenen satırbaşı
required communication performance gerekli haberleşme başarımı gerekli haberleşme başarımı
required communication performance gerekli muhabere performansı gerekli muhabere performansı
Required force gerekli kuvvet gerekli kuvvet
Required gear istenilen vites istenilen vites
required hyphen istenen kısa çizgi istenen kısa çizgi
Required majority Yeterli çoğunluk Yeterli çoğunluk
required navigation performance (RNP) gerekli seyrüsefer performansı gerekli seyrüsefer performansı
required navigation performance type gerekli seyrüsefer performansı tipi gerekli seyrüsefer performansı tipi
required page break istenen sayfa sonu istenen sayfa sonu
required pagebreak istenen sayfa sonu istenen sayfa sonu
required parameter gereken parametre gereken parametre
required parameter gereken değiştirge gereken değiştirge
required parameter zorunlu parametre zorunlu parametre
Required power gerekli güç gerekli güç
Required qualifications Gerekli nitelikler Gerekli nitelikler
required quantity gerekli miktar gerekli miktar
Required reserve Zorunlu karşılık Zorunlu karşılık
required space istenen ara istenen ara
required subjects zorunlu dersler zorunlu dersler
required to gerek gerek
REQUIREMENT GEREK GEREK
REQUIREMENT GEREKLİLİK GEREKLİLİK
REQUIREMENT GEREKSİNİM GEREKSİNİM
REQUIREMENT KOŞUL KOŞUL
REQUIREMENT İCAP İCAP
REQUIREMENT İHTİYAÇ İHTİYAÇ
REQUIREMENT İSTEK İSTEK
requirement şart şart
requirement gereksinim gereksinim
requirement özellikler özellikler
requirement ister ister
requirement gereksinme gereksinme
Requirement İhtiyaç, gereksinim İhtiyaç, gereksinim
Requirement gereksinim, ihtiyaç, talep, gerek, icap gereksinim, ihtiyaç, talep, gerek, icap
requirement 1.ihtiyaç, gereksinim, 2.icap, gerek 1.ihtiyaç, gereksinim, 2.icap, gerek
requirement specification gereksinim belirtimi gereksinim belirtimi
requirement specification gereksinim belirtimleri gereksinim belirtimleri
requirements analysis isterler analizi isterler analizi
Requirements Documentation Gereksinim Dokümantasyonu Gereksinim Dokümantasyonu
requirements list gereksinimler listesi gereksinimler listesi
Requirements Management Plan Gereksinim Yönetim Planı Gereksinim Yönetim Planı
Requirements Traceability Matrix Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi

Cümle çevirisi için çevir butonuna tıklayın: • require Türkçesi nedir
 • require Türkçesi
 • require ne demek
 • require Türkçe çeviri
 • require tercümesi
 • require cümle çevirisi
 • require anlamı
 • require Türkçe karşılığı
 • require kelimesinin Türkçesi
 • "require nedir"
 • require tanımı
 • require sözcüğünün Türkçesi
 • require sözlük anlamları
 • require Türkçe çevirisi
 • require Türkçe ne demek
 • require Türkçe anlamı

 • © Tüm hakları saklıdır. 2011 . { İngilizce Blog | Tercüme Bürosu | Sözlük | ingilizce çeviri}

  Sözlük Sitesi