İngilizce Türkçe çeviri


reference

İNGİLİZCE TÜRKÇE
reference 1.bahsetme, ağzına alma, söz etme, 2.başvurma, danışma, 3.referans, bonservis 1.bahsetme, ağzına alma, söz etme, 2.başvurma, danışma, 3.referans, bonservis
reference telmih telmih
reference tavsiyename tavsiyename
reference müracaat müracaat
reference münasebet münasebet
reference kinaye kinaye
reference ehliyetname ehliyetname
REFERENCE İMA İMA
REFERENCE İLİŞKİ İLİŞKİ
REFERENCE YARARLANILAN KAYNAK YARARLANILAN KAYNAK
REFERENCE REFERANS VEREN KİŞİ REFERANS VEREN KİŞİ
REFERENCE ÖRNEK ÖRNEK
REFERENCE KAYNAKÇAYI İŞARETLEMEK (KİTAP) KAYNAKÇAYI İŞARETLEMEK (KİTAP)
REFERENCE KASTETME KASTETME
REFERENCE HAVALE HAVALE
REFERENCE GÖNDERME GÖNDERME
REFERENCE BİLİRKİŞİ RAPORU BİLİRKİŞİ RAPORU
REFERENCE BONSERVİS BONSERVİS
REFERENCE BELGE BELGE
REFERENCE BAŞVURMA BAŞVURMA
REFERENCE BAKMA BAKMA
REFERENCE AİT OLMA AİT OLMA
Reference gönderme, havale etme, basvurma, söz etme, bahsetme, referans gönderme, havale etme, basvurma, söz etme, bahsetme, referans
reference başvuru, ilgi, referans başvuru, ilgi, referans
reference 1) kaynak, başvuru; 2) dayanak 1) kaynak, başvuru; 2) dayanak
reference ilgi ilgi
reference başvuru başvuru
reference atıf, referans atıf, referans
Reference Referans Referans
reference kaynak kaynak
reference v.başvur:n.referans v.başvur:n.referans
reference address referans adresi referans adresi
reference black level referans siyah seviye referans siyah seviye
reference book başvuru kitabı başvuru kitabı
reference circuit referans devresi referans devresi
reference coil Başlangıç noktası bobini Başlangıç noktası bobini
reference conditions dayanak koşullar dayanak koşullar
reference configuration dayanak düzenleşimi dayanak düzenleşimi
reference data referans verileri, başvuru verileri referans verileri, başvuru verileri
reference data dayanak verisi dayanak verisi
reference datum referans datumu referans datumu
reference direction referans doğrultusu referans doğrultusu
Reference electrode Karşılaştırma elektrodu Karşılaştırma elektrodu
Reference Electrode Referans elektrot Referans elektrot
reference ellipsoid referans elipsoidi referans elipsoidi
reference equivalent dayanak eşdeğeri dayanak eşdeğeri
reference field referans alanı referans alanı
reference frequency dayanak frekans dayanak frekans
reference generator kalibrasyon üreteci kalibrasyon üreteci
reference grid referans gridi referans gridi
Reference human Karşılaştırma insanı(tıp) Karşılaştırma insanı(tıp)
Reference input Referans büyüklüğü Referans büyüklüğü
reference interconnection offer (RIO) referans arabağlantı teklifi referans arabağlantı teklifi
reference level referans düzeyi referans düzeyi
reference level dayanak düzeyi dayanak düzeyi
reference line referans çizgisi referans çizgisi
reference line eksen kaydırma çizgisi eksen kaydırma çizgisi
reference manual başvuru kitabı başvuru kitabı
reference mark referans noktası referans noktası
Reference material Karşılaştırma gereci(tıp) Karşılaştırma gereci(tıp)
reference material dayanak malzeme dayanak malzeme
reference member state referans üye ülke referans üye ülke
Reference Member State (RMS) Referans Üye Ülke Referans Üye Ülke
reference meridian referans meridyeni referans meridyeni
reference model referans modeli referans modeli
reference monitor referans izleme referans izleme
reference monument referans objesi referans objesi
reference noise dayanak gürültü dayanak gürültü
reference number referans numarası referans numarası
reference operating conditions dayanak çalışma koşulları dayanak çalışma koşulları
reference paper kaynak makale kaynak makale
Reference period Denkleştirme süresi Denkleştirme süresi
reference plane referans düzlemi referans düzlemi
Reference plane Karşılaştırma düzlemi Karşılaştırma düzlemi
reference point dayanak noktası dayanak noktası
reference point referans noktası referans noktası
Reference price Gösterge fiyatı, referans fiyatı Gösterge fiyatı, referans fiyatı
reference price referans (gösterge) fiyatı referans (gösterge) fiyatı
Reference quantity Bildirim miktarı Bildirim miktarı
reference record referans kaydı referans kaydı
reference signal referans sinyali referans sinyali
Reference speed Referans hız Referans hız
Reference speed setter Referans hızı ayarlayıcısı Referans hızı ayarlayıcısı
reference spheroid referans elipsoidi referans elipsoidi
reference standard dayanak standart dayanak standart
Reference Standard Referans standart Referans standart
Reference Standard Endotoxin (RSE) Endotoksin Referans Standardı Endotoksin Referans Standardı
reference station referans istasyon referans istasyon
Reference temperature Referans sıcaklık Referans sıcaklık
reference to e ilişkin e ilişkin
reference transmission level point referans iletim seviyesi noktası referans iletim seviyesi noktası
Reference value Referans değeri (reglajda) Referans değeri (reglajda)
reference value scale of a quantity bir büyüklüğün dayanak değer ölçeği bir büyüklüğün dayanak değer ölçeği
reference white level referans beyaz seviye referans beyaz seviye
reference work referans çalışma referans çalışma
Reference, referral Yollama Yollama
referenced referans edilen referans edilen
referenced v.başvur:adj.başvurulan v.başvur:adj.başvurulan
referenced ıtem gönderme yapılan öğe gönderme yapılan öğe
references kaynakça kaynakça

Cümle çevirisi sonucu:
Çevirisi yapılan cümle...
 • reference Türkçesi nedir
 • reference Türkçesi
 • reference ne demek
 • reference Türkçe çeviri
 • reference tercümesi
 • reference cümle çevirisi
 • reference anlamı
 • reference Türkçe karşılığı
 • reference kelimesinin Türkçesi
 • "reference nedir"
 • reference tanımı
 • reference sözcüğünün Türkçesi
 • reference sözlük anlamları
 • reference Türkçe çevirisi
 • reference Türkçe ne demek
 • reference Türkçe anlamı

 • © Tüm hakları saklıdır. 2011 . { İngilizce Blog | Tercüme Bürosu | Sözlük | İngilizce Türkçe çeviri | ingilizce çeviri}

  Sözlük Sitesi