İngilizce Türkçe çeviri


modern

İNGİLİZCE TÜRKÇE
modern çağdaş çağdaş
Modern En yeni, modern En yeni, modern
modern modern modern
MODERN BUGÜNKÜ BUGÜNKÜ
MODERN ÇAĞCIL ÇAĞCIL
MODERN MODERN KİMSE MODERN KİMSE
modern modernlik modernlik
modern yeni yeni
modern çağcıllık çağcıllık
modern s., i. cagdas, yeni, asri, cagcil, modern; i. cagcil kimse, modern kimse. modernism i. cagcillik, modernlik; yenilik. modernist i. yenilik taraftari. moder’nity i. yenilik; cagcillik. modernize f. modernlestirmek, yenilestirmek. modernness i. modernlik, c s., i. cagdas, yeni, asri, cagcil, modern; i. cagcil kimse, modern kimse. modernism i. cagcillik, modernlik; yenilik. modernist i. yenilik taraftari. moder’nity i. yenilik; cagcillik. modernize f. modernlestirmek, yenilestirmek. modernness i. modernlik, c
modern çağdaş, modern çağdaş, modern
modern ballet modern bale modern bale
modern dance modern dans modern dans
modern english çağdaş ingilizce çağdaş ingilizce
modern greek çağdaş yunan çağdaş yunan
modern man çağdaş insan çağdaş insan
modern painting modern resim modern resim
Modern plastics En yeni plastikler En yeni plastikler
modern times uygar çağ uygar çağ
modern times yakınçağ yakınçağ
modern woman trade modern kadın ticareti modern kadın ticareti
modern woman trade küresel kadın ticareti küresel kadın ticareti
modern world çağdaş dünya çağdaş dünya
MODERNISM MODERNLİK MODERNLİK
MODERNIST YENİLİKÇİ YENİLİKÇİ
MODERNITY MODERNLİK MODERNLİK
MODERNIZATION YENİLEŞTİRME YENİLEŞTİRME
MODERNIZE MODERNLEŞTİRMEK MODERNLEŞTİRMEK
MODERNIZE MODERNİZE ETMEK MODERNİZE ETMEK
MODERNIZE YENİLEMEK YENİLEMEK
modernism modernizm modernizm
modernism modernlik modernlik
modernism çağcılık, modernlik, yenilik, ilericilik çağcılık, modernlik, yenilik, ilericilik
modernist modernist modernist
modernist yenilik taraftarı yenilik taraftarı
modernistic modernistik modernistik
modernity yenilik yenilik
modernity modernite modernite
modernity çağdaşlık, modernlik, yenilik çağdaşlık, modernlik, yenilik
modernization çağdaşlaştırma çağdaşlaştırma
Modernization Modernleştirme Modernleştirme
modernization modernleş(tir)me, çağdaşlaştırma modernleş(tir)me, çağdaşlaştırma
modernize yenileştir yenileştir
modernize çağdaşlaştırmak çağdaşlaştırmak
modernize modernleşmek modernleşmek
modernize yenileştirmek, modernize etmek yenileştirmek, modernize etmek
modernness çağdaşlık çağdaşlık
MODERNNESS MODERNLİK MODERNLİK

Cümle çevirisi sonucu:
Çevirisi yapılan cümle...


Son aranan sözcükler

See Jougs
Warning: Please check Red Marked boxes to complete Registration.
Warning: Please check Red Marked boxes to complete Registration.
Occupancy
Onor, Sobodor Mystici, Poseam Honoris Beatis Limpia
I miss you
Mutsuzluk Ve Huzursuzluk İçin Eğer kendinizi sürekli mutsuz huzursuz ve hiçbir iş yapamayacak kadar bitkin ve yorgun her şeyden vazgeçmiş hissediyorsanız aşağıdaki duayı okumak iyi gelecektir.zamanı ve sayısı yoktur,her okuma ihtiyacı duyduğunuzda 3-5-7 şer defa okuyabilirsiniz.... Duanın Okunuşu ve Meali Yâ imâde men lâ imâde lehu Ey desteği olmayanların desteği, Yâ senede men lâ senede lehu Ey dayanağı olmayanların dayanağı, Yâ zuhre men lâ zuhre lehu Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü, Yâ gıyâse men lâ gıyâse lehu Ey imdâda koşacak kimsesi olmayanların imdâdı, Yâ hirze men lâ hirze lehu Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu, Yâ fahra men lâ fahre lehu Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftihârı, Yâ izze men lâ izze lehu Ey izzeti olmayanların izzeti, Yâ muîne men lâ muine lehu Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı, Ya enise men la enise lehu Ey dostu olmayanların dostu, Ya ğunyete men la ğunyete leh Ey zenginliği olmayanların zenginliği, Subhâneke yâ lâ ilâhe illâ ente.El emmânü el eman hallisnî minel-huzni vel-keseli
Onor, Sobodor Mystici, Poseam Honoris Beatis Limpia
ay miss you
I miss you
 • modern Türkçesi nedir
 • modern Türkçesi
 • modern ne demek
 • modern Türkçe çeviri
 • modern tercümesi
 • modern cümle çevirisi
 • modern anlamı
 • modern Türkçe karşılığı
 • modern kelimesinin Türkçesi
 • "modern nedir"
 • modern tanımı
 • modern sözcüğünün Türkçesi
 • modern sözlük anlamları
 • modern Türkçe çevirisi
 • modern Türkçe ne demek
 • modern Türkçe anlamı


 • Sitene İngilizce Türkçe sözlük ekle