İngilizce Türkçe çeviri


block

İNGİLİZCE TÜRKÇE
block v.engelle:n.blok v.engelle:n.blok
block v.tıka:n.blok v.tıka:n.blok
block blok blok
block blok, öbek blok, öbek
Block Blok, gövde Blok, gövde
block öbek blok öbek blok
Block Ada (Blok) Ada (Blok)
Block 1) Mastar kalıp; 2) Refrakter blok;3) Cam kesici kafası; 4) Kütük, blok 1) Mastar kalıp; 2) Refrakter blok;3) Cam kesici kafası; 4) Kütük, blok
BLOCK APARTMAN (BRİT.) APARTMAN (BRİT.)
BLOCK BLOKE ETMEK BLOKE ETMEK
BLOCK DURDURMAK DURDURMAK
BLOCK ENGEL ENGEL
BLOCK ENGELLEMEK ENGELLEMEK
BLOCK KALIPLAMAK KALIPLAMAK
BLOCK KAPAMAK KAPAMAK
BLOCK KÜTLE KÜTLE
BLOCK KÜTÜK KÜTÜK
BLOCK MAKARA MAKARA
BLOCK PALANGA PALANGA
BLOCK SIKIŞIKLIK SIKIŞIKLIK
BLOCK TIKAMAK TIKAMAK
BLOCK TUTUKLUK TUTUKLUK
BLOCK İKİ CADDE ARASINDAKİ BİNALAR (AMER.) İKİ CADDE ARASINDAKİ BİNALAR (AMER.)
block kesmek kesmek
block 1.kütük/kaya/taş parçası, blok, 2.bir bütün olarak düşünülen miktar, 3.(matbaa) blok, 4.binalar dizisi, blok, 5.blok, birlik, 6.cellat kütüğü, 7.arsa parçası, 8.tıkayan şey, tıkama, tıkanıklık, engel, 9.tıkamak, önünü kesmek, önlemek, engellemek, kapamak 1.kütük/kaya/taş parçası, blok, 2.bir bütün olarak düşünülen miktar, 3.(matbaa) blok, 4.binalar dizisi, blok, 5.blok, birlik, 6.cellat kütüğü, 7.arsa parçası, 8.tıkayan şey, tıkama, tıkanıklık, engel, 9.tıkamak, önünü kesmek, önlemek, engellemek, kapamak
block adjustment blok dengelemesi blok dengelemesi
BLOCK AND PULLEY PALANGA PALANGA
block and tackle palanga palanga
block and tackle makara takımı, palanga takımı makara takımı, palanga takımı
Block brazing Parça sert lehimlemesi Parça sert lehimlemesi
Block brick Bağlama tuğlası, köprüleme tuğlası Bağlama tuğlası, köprüleme tuğlası
block calls öbek aramalar öbek aramalar
block cancel character öbek silme damgası öbek silme damgası
block capital büyük harf büyük harf
Block chain Makaralı zincir, zincir, palanga Makaralı zincir, zincir, palanga
block chaining blok zincirleme blok zincirleme
block check character (BCC) blok denetim karakteri blok denetim karakteri
Block coal Parça kömür Parça kömür
Block copolymer Parça eşçoğuz, blok kopolimer Parça eşçoğuz, blok kopolimer
Block copolymerization Parça eşçoğuzlama, blok kopolimerizasyon Parça eşçoğuzlama, blok kopolimerizasyon
block copy öbek kopyalama öbek kopyalama
block copy blok kopyalama blok kopyalama
block delete blok silme blok silme
block delete öbek silme öbek silme
block diagonal matrix öbek (blok) köşegen matris öbek (blok) köşegen matris
block diagonalized matrices blok köşegenlenmiş matris blok köşegenlenmiş matris
block diagram öbek (blok) çizeneği öbek (blok) çizeneği
Block Diagram Akım Şeması Akım Şeması
Block diagram Blok diyagram Blok diyagram
Block diagram İşlevsel çizge İşlevsel çizge
Block diamond Zımpara elması Zımpara elması
block distortion blok bozulması blok bozulması
block efficiency blok etkinliği blok etkinliği
block encryption blok şifreleme blok şifreleme
Block exemptions Grup muafiyetleri / istisnaları Grup muafiyetleri / istisnaları
Block face Numune kesme yüzeyi Numune kesme yüzeyi
Block gasket Silindir kapak contası Silindir kapak contası
Block gauge Aralık mastarı Aralık mastarı
block length blok uzunluğu blok uzunluğu
block letter büyük harf büyük harf
block letter büyük matba harfi büyük matba harfi
block letters büyük matbaa harfleri büyük matbaa harfleri
block mark blok işareti blok işareti
block mode blok blok iletim blok blok iletim
Block mould Ana kalıp; Tek parça kalıp; Yekpare kalıp Ana kalıp; Tek parça kalıp; Yekpare kalıp
block move öbek taşıma öbek taşıma
block move blok taşıma blok taşıma
Block movement Blok hareketi Blok hareketi
block of flats apartman apartman
block of metal metal bloğu metal bloğu
block of rooms bitişik oda bitişik oda
block out taslak yapmak taslak yapmak
block out üzerinde oynama (fotoğraf vb) üzerinde oynama (fotoğraf vb)
block out kabataslak kabataslak
block overhead blok destek bitleri blok destek bitleri
block parity blok eşlik biti blok eşlik biti
block pavement blok kaplama blok kaplama
block payload bloğun yararlı yükü bloğun yararlı yükü
block payload bloğun yararlı (görev) yükü bloğun yararlı (görev) yükü
Block plane Kaba rende Kaba rende
Block Plans Blok Planları Blok Planları
block policy toplu poliçe toplu poliçe
block polymerization blok polimerizasyonu blok polimerizasyonu
block position blok konumu blok konumu
block printing el baskısı el baskısı
Block punch Blok zımba Blok zımba
block quantization öbek (blok) nicemlemesi öbek (blok) nicemlemesi
block radiator blok radyatör blok radyatör
Block rake Cam tozu çiziği (cam) Cam tozu çiziği (cam)
Block reek Parlatma çiziği (cam) Parlatma çiziği (cam)
block search belirli bir karakter ya da sözcük aramak belirli bir karakter ya da sözcük aramak
block selection öbek seçimi öbek seçimi
block selection blok seçimi blok seçimi
block selection blok seçim blok seçim
Block slip Yığın sekmesi Yığın sekmesi
block sort blok sıralama blok sıralama
block sorting blok sıralama blok sıralama
Block structure(geology) Blok yapısı (jeoloji) Blok yapısı (jeoloji)
block structured language blok yapılı dil blok yapılı dil
Block tin Külçe kalay Külçe kalay

Cümle çevirisi için çevir butonuna tıklayın: • block Türkçesi nedir
 • block Türkçesi
 • block ne demek
 • block Türkçe çeviri
 • block tercümesi
 • block cümle çevirisi
 • block anlamı
 • block Türkçe karşılığı
 • block kelimesinin Türkçesi
 • "block nedir"
 • block tanımı
 • block sözcüğünün Türkçesi
 • block sözlük anlamları
 • block Türkçe çevirisi
 • block Türkçe ne demek
 • block Türkçe anlamı

 • © Tüm hakları saklıdır. 2011 . { İngilizce Blog | Tercüme Bürosu | Sözlük | ingilizce çeviri}

  Sözlük Sitesi